Installatörsföretagen

Ringvägen 100, Stockholm

Information
Fakta
Area: ca 2130 kvm
Medarbetare: 70+
Färdigställt: 2019
Inredningsdesign: Studio Laaw
Fotograf: Malte Danielsson

Bakgrund
Installatörsföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation för el och VVs företag beslöt sig för att sitta kvar i sina befintliga lokaler, men de behövdes göras om för att möta medarbetarnas behov och önskemål. Under en längre tid hade många medarbetare klagat på just arbetsmiljön gällande ljud, ljus och klimat. Många upplevde även att de inte kunde fokusera och utföra sitt uppdrag på bästa sätt i miljön vilket ledde till ökad stress och frustration. Som den lyhörda organisation Installatörsföretagen är valde vi att i samband med omförhandling av kontrakt ta ett stort grepp och göra resan rätt från början.
Studio Laaw fick i uppdrag att se över lokalen, möjligheten med ytorna och arbetssätt. Ett arbete i nära samarbete med organisationen och fastighetsägaren. Uppdraget innebar att bygga om i befintlig miljö och implementera ett mer verksamhetsbaserat arbetssätt varpå ett parallellt arbete med förändringsledning var en del av uppdraget.

Inredningskoncept:
INSight baserar sig just på insikterna om verksamhetens behov och vilka effekter det får på både miljö och arbetssätt. Organisationen skulle gå över till ett mer modernt arbetssätt där de delar resurser för att kunna ge alla tillgång till enskilda rum vid behov samt alternativa arbetsmiljöer som helt saknades innan.
Lokalen har ritats om rent rumsligt och antalet enskilda rum har ökats från 15 till 27st, utan att kompromissa bort vare sig ergonomi eller arbetsplatser i öppnare ytor. Alternativa mötesplatser har skapats och flera miljöer med olika uttryck för att möta olika behov.

Färgskalan är baserad på detaljer från deras expertisområde (elkablar, vattenledningar osv) likväl som kontrastmarkering på glaspartier. Allt för att stärka identitet, fokus och närhet till kärnverksamheten.

Motivering
I ordet ”snyggt” lägger vi in de mjuka värden som vårt ny/gamla kontor generar. Mindre stress, piggare och gladare medarbetare och en lokal som vi nu visuellt är stolta över. Mångfalden av olika typer av arbetsytor, flexibilitet i utformningen - har fått oss att bli den framtida branschorganisation som vi hade som målbild.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan