BLOKKFAST i Sverige AB

Kungsgatan 78, Eskilstuna

Information
Kontorsinredning och kundmottagning om totalt 500 kvadratmeter.
I denna kontorslösning har inriktningen varit att skapa en välkomnande kund- och arbetsmiljö med wow-känsla. En representativ och behaglig arbetsmiljö som tillför verksamheten en tydlig bas och samlingsplats med fokus på mötet. Både för mötet medarbetarna sinsemellan och med kunden. Grundpelare i konceptet är öppna miljöer, där extra viktiga parametrar är ljud- och ljusmiljön.

Inredningskoncept: anca inredningsarkitekter AB

Motivering
Ett unikt kontor med fokus på mötet samt många innovativa lösningar på återbruk. Då fastighetens industriarv skulle lyftas lades stor vikt vid att återbruka ”skrot”, vilket resulterat i såväl unika armaturer som väggdekor av plåtar.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan