Semrén & Månsson Group

Vasagatan 40, Stockholm, 111 20 STOCKHOLM, STOCKHOLM

Information
Storlek: 730 kvm uppdelat på 2 plan
Hyresgäster: Semrén & Månsson (ca 40 medarbetare) och Zynka Bim (ca 12 medarbetare)
Inredningsarkitekter: Semrén & Månsson
Fotograf: James Stoke
Fastighetsägare: Axfast
Adress: Vasagatan 40, Stockholm

Beskrivning
Vid årsskiftet 2020 flyttade företagen Semrén & Månsson och Zynka BIM inom Semrén & Månsson Group ihop till ett gemensamt kontor på Vasagatan 40. Koncernen har kontor och projekt runt om i såväl Sverige som Europa och kontorets läge med närheten till kommunikationer och tåg var därför avgörande. Samtidigt, fastigheten har en historia och detaljer som både fastighetsägare och arkitekt ville ta vara på och låta vara utgångspunkten för det nya konceptet. Att återställa och förnya i linje med lokalens grundkvaliteter var därför det som fick styra valen framåt.
Stuckaturen lagades och ny gjöts med förlaga från lokalen. Golven lappades och vissa nya håltagningar i väggar gjordes för att kunna få större samlingsplatser, exempelvis lounge och matsal. Inredningskonceptet har utgått från ambitionen att återbruka så mycket som möjligt från båda kontorens tidigare inredning. Där man behövt köpa nytt har det varit smarta miljöval både vad gäller produktion och materialval.
All lös inredning är återbrukad så som möblerna i matsalen, bokhyllan i loungen, mattorna i arbetsrummen, arbetsplatserna och stolarna i mötesrumme. Ett fåtal mötesrum har kompletterats med fler och nya stolar i samma serie. Arbetsplatserna minskades i bredd och borden sågades därför ner till mindre storlekar. Ljudabsorbenterna skickades tillbaka till tillverkaren som kapade dem till nya mått (detta är första gången som tillverkaren har gjort detta). Kontorets mötesrum och arbetsrum har pinboards i kork från tidigare kontor som nu fungerar som ljudabsorbenter och anslagstavlor.
Det rumsliga konceptet har utgått från en mörk kärna med en stor platsbyggd hylla med sittnischer och nischer och boards för presentationer. Övriga rum går i ett ljust tema. Mötesrummen placerades primärt in mot gården och mot gatan ligger ljusa, stora rum som arbetsrum, lounge, matsal och ett större mötesrum. För att enklare kunna orientera sig har varje mötesrum fått en egen kulör baserad på stolarnas textil. Skira gardiner syns ut mot korridorerna - man kan enkelt se vilket rum som är vilket, om det är upptaget eller ledigt. Mattorna, vävda av papper som tillverkats i Sveriges och vävda i Finland, har en kulör som följer mötesrummens med naturfärger.
För hyresgästen har det varit viktigt att kontoret speglar alla delar av koncernen som på olika sätt jobbar med arkitektur, digitalisering av fastigheter, visualisering och kommunikation samt fastighetsutveckling. Alla företag ska kunna använda och trivas i lokalerna. Lokalens interna trappa fungerar som lokalens nav och mötesplats och är det första du möter när du kliver in i kontoret.

Motivering
Semrén & Månsson Groups kontor (be)visar att det går utmärkt att skapa ett snyggt och funktionellt kontor på ett hållbart sätt. Utan att tumma på det visuella intrycket har vi skapat en inspirerande miljö med återbruk av inredning, restaurering och omhändertagande av lokalens befintliga kvalitéer.
Kontoret har utformats med både hyresgäst och hyresvärd i åtanke genom medvetna, miljösmarta val som är såväl ekologiskt som ekonomiskt hållbara. Med fokus på hållbarhet och cirkularitet skapade vi en miljö som kommer leva längre. För att komma dit har vi behövt pusha och uppmana leverantörer att tänka nytt och återbruka sina produkter samt använda smartare val av nya material.
Det rumsliga konceptet med en mörk kärna med platsbyggd inredning och ljusa rum för olika syften skapar en dynamik, både vad gäller funktion och gestaltning. Lokalens nav är den unika trappan. Den blir en naturlig mötesplats för medarbetarna och är lika vacker och identitetsskapande som praktisk.
Vi tror att kontoret på Vasagatan 40 inte bara uppfyller praktiska krav och kreativa visioner utan också kan inspirera såväl medarbetare, fastighetsbranschen och kunder att ta sig an vår tids största utmaning – att tänka långsiktigt och miljösmart.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan