Fastighets AB 3Hus

Bronsgatan 4, Åstorp

Information
I samband med ombyggnation och utbyggnad av kontorslokaler föll det sig naturligt att låta den befintliga arkitekturen få fortsätta lysa med sitt återhållsamma, moderna uttryck. I två enkla, vita kuber ryms ljuset, himlen, arbetsglädjen, stillheten och kreativiteten. Omsorgen om medarbetarna visar sig i generösa kontorsytor som trots möjligheten att stänga om sig präglas av öppenhet, ljus och vänskap.

Arkitekt SAR/MSA Anders Möller
Fotograf: Anders Ebefeldt, Studio e, via Thorn Creative Agency
Inflyttning: 2011 och 2019
Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Anders Möller
Ljus: Jonas Viberg, Elinco AB
Inredning: SAR/MSA Anders Möller i samarbete med Kinnarps
Storlek: LOA: ca 2000 m2

Motivering
I fjol invigdes tillbyggnaden som i princip är lika stor som den ursprungliga delen och tillsammans ca 2000 m2. Genom en viss skarpsynthet har anslutningarna dem emellan lyckats överbrygga det faktum att det är två byggnader. De smälter ihop på ett naturligt sätt med ett nytt öppet rum och den magnifika trappan. Också här silas ljuset genom ett stort takfönster som släpper in dagsljus hela vägen ner till bottenvåningen. Limträbalkarna till takfönstret skapar effektfulla mönster och bidrar även till en viss solavskärmning.

Trapprummets tilltalande utformning skyddas av ett stålräcke som också det bidrar starkt till det arkitektoniska uttrycket med sina skurna ståndare. Mitt i allt detta frodas koncentrationen och medarbetarnas uttryckliga glädje på sitt kontor. De stora ljusa ytorna skapar även rum för spontanmöten.

Arkitekturen är återhållsam i sin framtoning med sitt vita skinn och sammanhållna fönstersättning. Alla byggnader även lager, förråd och interiör går i vitt. Det centralt placerade arkivet med sina tadelakt beklädda, lutande betongväggar är fundament för den friliggande pausytan på andra våningen vilken man når via två broar. Från ovan silas ljuset ända ner till entréplan då även det stora mötesrummet vilar fritt. Genomblickar skapar möjlighet för ljuset att leta sig fram på oanade vägar och skapa spännande mönster på väggar och golv. Det råa, slipade betonggolvet reflekterar ljuset och smeker själen.

Arbetsplatsen bjuder på flertalet innovativa lösningar och i coronatider har det visat sig att de stora ytorna bidragit till att alla har kunnat hålla avstånd och arbetsplatsen kunnat fungera som ”vanligt”. Även om vi ser positivt på digitala möten ur främst miljöhänsyn, är möten tillsamman på plats ett snäpp bättre. Till kontoret hör även en alldeles ny padelbana som byggts upp utomhus för alla medarbetare att tillgå för att främja gemenskap och välbefinnande.

Omsorgen om medarbetarna visar sig i generösa kontor som trots möjligheten att stänga om sig präglas av öppenhet, ljus och vänskap. Modet att lyssna på medarbetarnas önskemål om egna rum har visat sig vara lyckat även om lokalerna blir större liksom arbetsglädjen.

3Hus vision är att skapa hus för bättre liv, genom att utveckla smarta, funktionella hem och arbetsplatser designade för människan. Vilket vi har gjort här med 3Hus kontor i Åstorp, Sveriges snyggaste kontor.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan