Malmö Cityfastigheter AB

Gustav Adolfs Torg 47, Malmö

Information
Malmö Cityfastigheter AB bildades 2002 av tio företrädare för Malmös näringsliv. Gemensamt för ägarna var deras starka tro på Malmös framtid och en vilja att bevara Malmös fastigheter i svensk ägo. Mitt i centrala Malmö har de sitt egna huvudkontor i en vacker sekelskiftsfastighet. I samband med att de renoverade och gjorde en mindre ombyggnation ville de även förnya inredningen med målsättningen att visa sina nuvarande och kommande hyresgäster hur det går att skapa en modern och attraktiv miljö genom nytänk kombinerat med fastigheternas arv. Denna visionen hjälpte det också Malmö-grundade, inredningsföretaget Addentity Interiör AB till med att uppnå. Resultat blev ett kontor och mötesplats som Malmö Cityfastigheter känner glädje och stolthet över varje dag!

Motivering
Malmö Cityfastigheters lokal uppmuntrar till att bevara och underhålla de äldre fastigheternas arv, och till att skapa en attraktionskraft till denna typ av fastighet i innerstaden. Detta är något som bör hyllas och exponeras, att visa vad som går att åstadkomma med denna typ av fastighet bidrar till att minska de tomma lokalerna inne i city. Det med förhoppning om att öka närvaron och flödet inne i city för att gynna både uthyrare, butiker, restauranger och näringslivet generellt!

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan