Sandvik DPA

Gasverksområdet, Hus 10, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Information
Sandvik DPA
Arkitekt: Strategisk Arkitektur (Sandviks allmänna designkoncept för inredningen framtaget av BAS Arkitekter)
Beställare: Sandvik DPA och CA Fastigheter
Inflyttningsår: 2020
Fotograf: Jason Strong
- Ca 2500 kvm i 3 våningsplan
- Ca 150 medarbetare

Det gamla reningshuset, Hus 10, ritat av Hjalmar Westlund bland Ferdinand Bobergs anrika byggnader i Gasverksområdet, har utvecklats utifrån samtidens behov för att sätta det gamla industriområdet i ett nytt sammanhang. Den blåklassade tegelbyggnaden har omvandlats till kontor och har genomgått en varsam renovering för att behålla sin unika karaktär. Resultatet är ett spännande möte mellan klassisk arkitektur och modern, innovativ verksamhet i återbrukad 1800-talsbyggnad.

Som både hus- och inredningsarkitekt har Strategisk Arkitektur utvecklat den fantastiska miljön och bemästrat den utmanande detaljplanen från förstudie, till bygghandlingar och inredning via bygglovsprocess - en unik möjlighet att skapa en helhet i byggnaden.

Byggnadens 2500 kvm omfattas av ett bottenplan med höga takhöjder, en mezzanin, samt ytterligare ett våningsplan. Lokalerna innehåller både kontor och showroom för Sandvik DPA (Design & Planning Automation), Sandviks nya, innovativa affärsområde inom programvara för maskiner.

Motivering
På basen av Sandviks ursprungliga designkoncept, framtaget av BAS arkitekter, har uttrycket för varumärket vidareutvecklats och anpassats till husets karaktär och industrimiljön. Genom medvetna val av material, accentfärger och möbler med industriella drag har ett samspel mellan interiören och huset skapats. Helheten stärker Sandviks identitet och 150-åriga industrihistoria.

En del av hallen har utformats för att dagligen demonstrera de stora maskinerna för besökare i ett storslaget showroom. En mezzanin har lagts in för att komplettera den stora hallens rymd och för att öka total yta. Stor vikt har lagts på att även interiört framhäva husets befintliga kvaliteter, såsom ljusinsläpp från det gamla industritaket.

Det har varit en spännande utmaning att med en hårt styrd detaljplan och antikvariska värden skapa en modern och funktionell kontorsmiljö som tillgodoser tillhörande krav. Förändringar av funktioner får inte synas i fasad och stor omsorg har därför lagts på att bevara och framhäva den vackra ursprungliga byggnaden; befintliga fönsterkarmar i stål har renoverats och återanvänts, takstolar i gjutjärn har bevarats, liksom den massiva befintliga traversen.

Sammantaget skapas en levande och innovativ plats präglad av en hög ambitionsnivå i såväl arkitektur som innehåll.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan