Galären i Luleå AB

Västra Varvsgatan 18, 972 36 Luleå, Luleå

Information
Bakgrund
När Galären växte ur det befintliga kontoret i det gamla sekelskifteshuset som man suttit i sedan 1999 togs sikte mot en ny, modern, ljus och verksamhetsanpassad lokal.

Vid en gemensam workshop med samtliga medarbetare på företaget definierades dels den känsla som skulle finnas på det nya kontoret men även det som symboliserar företagets värderingar och dess medarbetare.

Ett gediget arbete med inredningstankar och planering resulterade i att Galärens DNA (delaktig, nytänkande, ansvarsfull) och varumärkets färgskala skulle ligga till grund för färgsättning, möblering och materialval.

Målet med den nya kontorslokalen var att skapa ett varmt, attraktivt och tillgängligt kontor med många framtida utvecklingsmöjligheter för hela företaget, även i personella tal. Galären ville skapa optimala förutsättningar för varje enskild medarbetare.

Omvandlingen
Den befintliga lokalen som skulle bli Galärens nya kontor utgjordes av kontorslandskap, många korridorer och lågt i tak. Visionen var att skapa en öppen och transparent kontorsmiljö med en känsla av rymd där ljuset flödar genom lokalen. För att uppnå detta minskades korridorbredderna, man skapade ett schakt mellan våningsplanen för att få in ljuset och använde glaspartier i kontors- och mötesrum för att skapa en genomsikt i och genom lokalen.

Nya kontoret
Galären arbetar processorienterat, därför var det viktigt att skapa utrymmen för att kunna arbeta i team och projekt. Detta kombinerades med små egna kontorsrum och några minilandskap för de 30 medarbetarna. Man satsade även på ett flertal mötesrum i olika storlekar.

Akustiken och belysningen i kontoret är genomtänkt tillsammans med de olika materialvalen för att få en lugn miljö så att medarbetaren får en god koncentration och kreativ näring.

Den senaste tekniken i både kontor och mötesrum skapar tillgänglighet och möter framtidens behov gällande arbetssätt och möten internt och externt.

Fikarummet är hjärtat hos Galären och är den naturliga mötesplatsen som väver ihop det övre planet med det nedre. En rymlig och harmonisk mötesplats som är tillgänglig för alla, både för medarbetare och besökare. Rummet har fått växa ut i lokalen, både horisontellt och vertikalt. Där umgås man dagligen på ett väldigt enkelt sätt med en kopp kaffe.

Den röda tråden genom hela kontoret är en öppen känsla med mycket glas som varvas med träpartier i vitlaserad ask för att skapa en varm och ombonad miljö. Färgsättningen harmoniserar med både fast inredning, material och möblering.

Efter 1,5 års planering, projektering och ombyggnad kunde Galären äntligen flytta in i det 1150 kvm stora kontoret. Den 29 maj 2019 öppnades dörrarna i den egenägda fastigheten på Varvet i Luleå.

Kontoret har skapats av Galären i samarbete med Utopia Arkitekter och Stark Arkitekter.

Fotograf: Ulrica Holm

Motivering
Galärens kontor ger plats för medarbetarna att utvecklas, umgås och skapa framgång. Fikarummet är hjärtat i lokalen där alla träffas och umgås, detta skapar den kreativa miljö företaget behöver. Lokalen är genomtänkt i minsta detalj med planlösning, ljussättning, möbler och materialval som håller över tid och skapar en röd tråd tillsammans med den senaste tekniken. Allt detta ger rum att trivas i och Sveriges snyggaste kontor!

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan