IVO - Inspektionen för vård och omsorg, avdelning syd

Södra Stapelgränd 4, Malmö

Information
IVO:s nya lokaler i Malmö stod klara i januari 2020 och är ritade av Marge Arkitekter. Ytan på 1680 kvm ger plats åt 80-100 personer. Värdeorden som använts under designprocessen är ”välkomnande, öppet och professionellt” vilket återspeglar sig i miljön och ger medarbetarna en modern och inspirerande arbetsplats att vara stolta över. I lokalurvalsprocessen erbjöd Vasakronan en rå och öppen lokal i Varvstaden i Malmö. Istället för att dölja installationer i taket med ett lägre undertak har det råa betongbjälklaget bevarats i alla öppna ytor och ger en generös takhöjd medan det i alla rum ligger ett undertak som ”omsluter” miljön. Variationen av öppet och stängt upplevs ge en levande miljö! Belysningssystemet hänger fritt i taket och bestyckas med ömsom en linjär arbetsplatsbelysning, downlights eller spotlights. Det här angreppssättet ger skjuts åt det tidigare utvecklade gestaltningskonceptet som IVO upprepar från huvudkontorets lokaler i Stockholm. Arbetsplatserna gestaltas kring en neutral baspalett där skarpare färger adderas för att betona rumsligheterna. En omsorg och omtanke för material och detaljer löper som en röd tråd genom inredningen.

Bilder av fotograf Johan Fowelin.

Motivering
IVO är en statlig myndighet som tänker socialt hållbart, vilket återspeglas i gestaltningen. Med en sparsam, statligt finansierad budget har enkla medel använts och smarta val gjorts för att uppnå stora resultat. Med bra kvalitet i såväl material som möbler är inredningen utformad för att hålla länge. Genom att våga utmana sina medarbetare, lita på externa rådgivare och delegera beslut till lokala chefer har IVO:s inställning resulterat i ett vackert, harmoniskt och varierande lokalkontor!

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan