Microsoft

Regeringsgatan 25, Stockholm

Information
Efter 28 år i Akalla flyttar Microsoft Sverige till Stockholm City och Urban Escape. I och med flytten kommer Microsoft närmare sina kunder, partners och den innovationshub som växt fram mitt i huvudstaden. Med det nya kontoret som nav skapas en dynamisk miljö för samarbete samtidigt som kopplingen till omvärlden förstärks.

Arkitekt: MER /
Kreativ partner ljusdesign: Paloma Design Studio
Fotograf: Måns Berg

Motivering
Med konceptet At home in Stockholm har en inkluderande miljö tagit form där människan och mötet står i centrum. De skandinaviska årstiderna har inspirerat till en naturlig föränderlighet genom lokalerna där fokus är en varierad och hälsosam upplevelse både vad gäller funktion, ljussättning, färg- och materialval.

Ljussättnngen av kontoret har utformats i nära samarbete med ljusdesigners från Paloma Design Studios för att skapa en flexibel, energigivande och inbjudande miljö med utgångspunkt i människan. Projektet, som tilldelades Svenska Ljuspriset 2020, har uppmärksammats bland annat för det fina samspelet mellan ljus och material som med enkla medel ger en effektfull kontrastrik upplevelse och som framgångsrikt påvisar ljusets roll som stämningsskapare.

Tekniken har på ett naturligt sätt integrerats i inredningen för att förstärka den snarare än att ta över den. Naturen har fått ta stor plats och gränsen mellan ute och inne har suddats ut genom de många balkonger och gröna atrier som genomsyrar lokalen. Genom hela projektet har hållbarhet och tillgänglighet löpt som en röd tråd för att åstadkomma en miljö som man mår bra i, som går att anpassa över tid och som välkomnar alla.

Ytterligare en del i formgivningen av Microsofts nya kontor som haft stor betydelse under projektet är den virtuella plattformen The Obeon. Genom att en digital version av det nya kontoret skapats i VR har hela projektgruppen haft möjlighet att vara delaktiga i skapandeprocessen redan från dag ett. Upplägget ger inte bara ger ett effektivare projekt utan lägger även grunden för hållbara lösningar och hjälper till att visa den tydliga kopplingen mellan fysisk miljö, ljus, flexibilitet, ekonomi och hållbarhet – långt innan projektet är färdigbyggt.

Omröstningen har avslutats





Dela den här sidan