Arbetsförmedlingen

Elektrogatan 4, Solna

Information
Med över 13 000 anställda och 200 lokalkontor är Arbetsförmedlingen en av Sveriges största myndigheter. Som ett led i Arbetsförmedlingens internprojekt ”Förnyelseresan” och flytten av huvudkontoret med 1 800 medarbetare från Stockholm city till nya lokaler i Solna har en aktivitetsbaserad, verksamhetsanpassad och flexibel kontorsmiljö skapats. Förutom arbetsplatser omfattade projektet även pressrum, hörsal, utbildningslokaler, konferensavdelning (extern och intern) och inspelningsstudio.

Arkitekt: MER /
Fotograf: Mårten Ryner

Motivering
Hållbarhet, arbetsmiljö och tillgänglighet har varit viktigt i uppdraget och har beaktats i allt från layouter, rumsfunktioner, material, skyltning, färgsättning till möbler och inredning. Stor vikt har även lagts vid integrering av teknik och säkerhet.

I och med projektet och övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt minskar Arbetsförmedlingen sina lokalytor och sänker sina hyreskostnader samtidigt som samarbete mellan organisationens avdelningar har förbättrats. Bättre nyttjande av lokalen och återbruk av inredning har även miljömässiga vinster så som exempelvis lägre energikostnader, minskad förbrukning av inredning.

Genom att arkitektur och arbetssätt utvecklats parallellt stöder kontoret den organisation som Arbetsförmedlingen är idag, samtidigt som miljöerna är tillräckligt flexibla för att stödja framtida förändringar.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan