Linde Gas

Rättarvägen 3, Solna

Information
Linde Gas (Tidigare AGA Gas) flyttade från Lidingö i januari 2020. I och med flytten lämnade Linde inte bara historisk mark utan gick också från en mer tradionell kontorslösning där de flesta hade egna kontor till en aktivitetsbaserad lösning. I och med flytten halverades ytan från drygt 7000 kvm till 3300 kvm och alla anställda sitter numera på ett och samma våningsplan, till skillnad från tidigare då man var fördelade på 2,5 våningsplan.
Planen var att skapa ett modernt kontor som var smartare, gav mer energi och som underlättade möjligheterna till samarbete och flexibilitet.


- Fotograf: Lars Dahlberg, Splitz
- Inredning och projektering, Jan Wennberg, Crierum Projekterar och Inreder AB

Motivering
Linde har fått ett inbjudande och inspirerade kontor för både anställda och besökare och genom sin varma och välkomnande inredning uppmuntras det till ett modernt och flexibelt arbetssätt. Det nya kontoret ligger nu också på ett och samma våningsplan, vilket har skapat en ökad samhörighet och trivsel och gör det lätt att arbeta både effektivt och kreativt.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan