Energimarknadsinspektionen

Libergsgatan 6, Eskilstuna

Information
Ei är placerad i Eskilstuna och är en myndighet under Infrastrukturdepartementet. Ei är en expertmyndighet där kompetens är den viktigaste resursen. Ei har ca 150 medarbetare och de vanligaste yrkeskategorierna på Ei är jurister, ingenjörer, ekonomer och analytiker. Det är ett modernt arbetsklimat på Ei där medskapande medarbetskap står i centrum med stort eget ansvar.
Ei flyttade in i sin nya kontorslokal i sommaren 2019. Kontorsytan är 1350 kvm som fördelar sig på två plan med en central trapp som binder ihop de två kontorsplanen. Hela kontoret är inrett för ett aktivitetsbaserat arbetssätt med flera olika miljöer för att öka kreativiteten hos medarbetarna. Det finns olika loungemiljöer, öppna och tystalandskapsmiljöer, singel- och samborum. För att möta behovet har vi 97 skrivbordsplatser utrustade med dubbla skärmar och höj- o sänkbart skrivbord. Dessa skrivbordsplatser är fördelade över de olika miljöerna. Ei har dessutom mer än 100 andra sittplatser för medarbetarna att använda sig av fördelat över hela kontorslokalen. Ei har också 7 konferensrum med varierade miljöer med storlek från 5 till 25 sittplatser.
Inredning: Elin was here AB, Elin Lorenzi
Husarkitekt: Area arkitektur/ Carlstedt
Ljus: Paloma Design studio
Fotograf: Åke E:sson Lindman

Motivering
Kombinationen av befintlig gammal byggnad och en nyproducerat kontorshus. Nya möbler kombinerade med omklädda gamla möbler gör att slutresultatet känns ombonat, modernt och personligt.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan