Marsh, Mercer och Guy Carpenter

Torsgatan 24, Stockholm

Information
Den välkända fastigheten Öskaret 1 på Torsgatan 22-30 är ett av Stockholms mest kända landmärken. Byggnaden ritades av arkitekten Ferdinand Boberg och uppfördes 1906 som administrationsbyggnad för Stockholms Gasverk. Fram till 2016 inrymde fastigheten Stockholm Vattens tidigare huvudkontor. Sedan 2017 ägs den av Castellum som genomfört en omfattande renovering där ca 9 000 kvadratmeter kontorsyta moderniserats till att uppfylla dagens alla önskemål och krav på arbetsplatser.
I de publika ytorna berättar huset sin historia. Många tidstypiska jugenddetaljer har bevarats för att hylla husets historia. Mahognypanelerna, de snirkliga ornamenten på trappräcken och spröjsen på fönstren. Det gamla och det nya får oss att känna oss som en del av något större; att vi på nytt skapar historia.

Under september 2020 flyttade Marsh, Mercer och Guy Carpenter, som tillsammans är en del av Marsh & McLennan, in i nya lokaler på Torsgatan 22. För Marsh & McLennan var det viktigt att behålla närheten till kommunikationer, ha lokaler som är representativa för varumärket samt en viktig parameter var att bolagen inom koncernen skulle kunna samlokalisera. Ett helt nytt optimerat kontor som är toppmodernt men ändå med bevarande originaldetaljer med karaktär var också ett viktigt krav.

Studio Stockholm har varit ansvarig inredningsarkitekt och Cushman & Wakefield har skött hyresförhandling och projektledning genom hela projektet som inleddes hösten 2018. Genom framtagandet av målbeskrivning kom man fram till vilka strategier som behövdes för att nå målbilden. Nästa steg i processen handlade om att analysera och identifiera Marsh & McLennans varumärke, image och kultur. Att kunna erbjuda en god arbetsmiljö oberoende av vad man arbetar med och att fortsatt attrahera rätt kompetens. Kontoret erbjuder två plan på drygt 2 000 kvm.

Motivering
I Marsh, Mercer och Guy Carpenter lokaler möts besökare och medarbetare av lokaler som vid första mötet direkt sätter känslan av varumärket. Här samsas fastighetens tidstypiska detaljer med moderna inredningsval. Varje rum är inrett efter just det rummets specifika karaktär och förutsättningar, som ger ett kontor med många unika rum men en väl sammanhållen helhet. De ovala fönstren som härstammar från tiden då lokalen fungerade som verkstadslokal finns nu möjlighet att använda som sittnischer för en kaffe eller ett avslappnat möte. Oavsett vilket behov medarbetaren har för dagens blir det uppfyllda på ett naturligt och självklart sätt.

Materialvalen präglas av trä, textila material samt ljusinstallationer och en industriell touch. Färgskalorna går i dova, behagliga nyanser och skapar en färgrik men ändå lugn känsla. MMC:s lokaler är ett enastående exempel på framtidens arbetsplats, där kontorets roll är lika delar arbetsplats och mötesplats.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan