Collectum AB

Östgötagatan 12, Stockholm

Information
Collectum har gjort resan från det klassiska kontoret till ett kontor som kan möjliggöra ökad samverkan och effektivare arbetsflöden. Collectum ville även genom de nya lokalerna skapa möjligheter och uppmuntra medarbetare till ett mer flexibelt och kreativitet arbetssätt. Hösten 2017 hölls den första workshopen med utveckling av verksamheten. Sedan har det systematiskt grenats ut i olika delprojekt för att sedan knytas ihop och realiseras i AMFs fastighet Kv. Pelarbacken mindre 23.

Yta: 2500 kvm
Inflyttning: Kvartal 4 2019
Extern projektledare: Corbell projekt
Inredningsarkitekt: Spectrum arkitekter
Förändringsledare: Hepicat
Fotograf: Jason Strong

Motivering
På Collectums kontor har inget lämnats åt slumpen. På ett kostnadseffektivt sätt har vi tillsammans med kompetenta konsulter skapat ett kontor som genomsyrar vilka Collectum är och det värde de vill leverera genom sin verksamhet. Professionalismen är genomgående liksom det sobra, men varma uttrycket tillsammans med många smarta finesser. Utifrån medarbetares önskan skapades en central samlingsplats som blev en direkt succé. Lokalerna har fått uppskattning för att bidra till en ökad samverkan, möjlighet till kunskapsutbyte men samtidigt lämnar utrymme till valfrihet utifrån individens behov. I dessa lokaler kommer Collectum fortsätta att stärka sin kultur som präglas av samarbete, engagemang och ansvar, och med kunden i fokus skapa värde under många år framöver.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan