Archus

Kopparbergsvägen 8, Västerås

Information
FAKTA
Företag: Archus
LOA: 800 kvm
Färdigställt: 2020
Inredningsarkitekter/projektledning: Archus
Fotograf: Henrik Mill

Motivering
Nytt hem till Archusfamiljen. Ett företag som är i ständig utveckling behöver ett kontor som klarar av en föränderlig vardag.
Utmaningarna var många och listan på önskemål var längre än i ett vanligt projekt.
Att gestalta ett kontor till sina kollegor är kanske det svåraste en arkitekt kan göra.
Kontoret är utformat som ringar på vattnet, vid entrén i mitten finns de sociala ytorna med café/pentry och worklounge, samt mötesrum
i nära anknytning. Sedan blir det lugnare och lugnare ju längre från centrum man kommer med arbetsplatser och stödfunktioner.
Archus nya kontor är en ombyggnation och expandering av befintliga lokaler, där utmaningen var samspelet mellan bevarandet av vissa befintliga ytskikt och lös inredning i kombination med det nya. Mötesrummen och mittkärnans stödfunktioner gestaltas som enskilda volymer som särskiljer sig i färg, form och materialitet för att ge olika uttryck i karaktär och bryta upp korridorskänslan i byggnadens fasta struktur.
För en känsla av öppenhet och transparens mellan vingarna och för att öka dagsljusinsläppet har vi med hjälp av glaspartier skapat siktlinjer
genom lokalen. Arbetsplatserna har en neutral färgskala, med förvaring från golv till tak som bidrar till rumslighet och avskärmning mot korridorsstråk.
Insprängda i landskapen, i nära anslutning till materialbibliotek, finns stora funktionella projektbord som stöd för den kreativa arbetsprocessen.
De sociala ytorna är i en varmare kulörpalett för att ge en trivsam och välkomnande känsla till medarbetare och kunder.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan