Viva Media

Stationsgatan 23, Uppsala

Information
2019 stod Uppsalas nya landmärke Juvelen klart för Viva Media att flytta in. Med den glänsande fasaden i tre nyanser av guld och karakteristiskt trekantiga fönster avspeglas det genomgående temat av lekfullhet och kreativitet. Byggnaden saknar räta vinklar och präglas av dess mer eller mindre trekantiga former. Taket täcks dels av elproducerande solceller som försörjer byggnaden med el och dels av växtlighet, så kallat sedumtak som skiftar i färg efter säsong och ger liv åt byggnaden. Husets trekantighet ger en visuellt häftig upplevelse av av byggnadens slimmade form när man kommer gående från stationshuset. Kring Juvelen finns trappor, torg och cykelparkeringar som binder ihop de olika marknivåerna och gör området till en välkomnande och trevlig miljö att röra sig i. Ingenstans finns någon miljö som kan beskrivas som “fyrkantig”.
Skanska vann tillsammans med Utopia arkitekter den markanvisningstävling som anordnades av Uppsala kommun och fick därmed uppdraget att bygga den spektakulära byggnaden som idag ägs av Vasakronan.

Hållbarhetsarbetet kring Juvelen är i världsklass och fastigheten har de högsta miljöcertifieringarna. Juvelen har certifierats enligt det internationella certifieringssystemet LEED och har klarat kraven för den högsta nivån – Platinum. Byggnaden har bedömts utifrån ett antal områden som materialval, inneklimat, energianvändning, vattenförbrukning och placering. Juvelen är Skanskas mest hållbara bygge hittills och Nordens mest hållbara kontorsbyggnad.


Nog om utsidan. Alla vet ju att det är insidan som räknas och det har Vivas alldeles egen Art Director David Marklund styrt upp. Han har genom en avspegling av både husets exteriör och Vivas karaktär lyckats väva ihop en känsla av öppenhet och kreativitet. Vivas kontor ska vara en öppen och tillgänglig plats för både våra medarbetare och våra kunder som vi har ett nära samarbete med. Platsen bjuder in till både produktivitet och socialisering genom dess öppna ytor med en varm känsla skapad av medarbetarna tillsammans med inslagen av trä och en lekfull färgkombination. Inredningens former skapar mönster som harmonierar med kontorets landskap och bristen på stängda dörrar inger en öppen känsla.

De fantastiska fotona är plåtade av Abraham Engelmark.

Motivering
Alla som jobbar med kommunikation vet att allt kommunicerar. För Viva var det viktigt att skapa en plats för möten och produktivitet samtidigt som vi såklart ville visa vilka Viva är och vad vi jobbar med. Kombinationen av en estetiskt tilltalande utsida och en varm och välkomnande insida var självklara val och med byggnaden Juvelen behövde vi inte heller kompromissa med vårt fokus på hållbarhet. Vare sig det handlar om att utveckla en kommunikationsplan eller sortera vår lunchlåda så är alltid hållbarheten central. Med Davids känsla för grafisk identitet har han översatt Vivas kultur till den färgglada inredningen och öppna ytorna. Ytor som på ett dynamiskt sätt också ger oss möjligheten att utvecklas och växa i lokalerna på ett snyggt sätt.

“Vi vill vara top of mind för Uppsalaborna och givetvis resten av landet när det kommer till marknadsföring. Vad passar då inte bättre än att ha kontor i den här fantastiska byggnaden som samtidigt får vara skyltfönster ut mot omvärlden?” – Arash Gilan, vd Viva Media.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan