Lidl Sverige KB

Barkarbyvägen 5, Järfälla

Information
Lidl Sverige har med sitt nybyggda huvudkontor i Barkarby, skapat ett av Sveriges Snyggaste kontor. Ett inbjudande och modernt kontor med varma, roliga och prestigelösa inslag som uppmuntrar till gemenskap och att arbeta tillsammans. Ett kontor att trivas i där vi kan utvecklas, fortsätta växa och må bra.
2018 inleddes bygget av vårt nya, 15 000 m² stora, huvudkontor, vilket stod klart för inflytt i början av 2021.

Inredningskonceptet är utvecklat i samarbete med inredningsarkitekt Projekt & design.
Arkitekt för hus & utemiljö är Archus.
Ljusdesign skapat av Node ljusdesign.

Motivering
Huvudkontoret är en del i att ta hand om våra medarbetare och ta ansvar för deras arbetsmiljö. En viktig del i processen fram till det färdiga kontoret har varit att lyssna in önskemål, erfarenheter och klokskap kring arbetsmiljö och arbetssätt från våra medarbetare, för att kunna skapa ett kontor som möter såväl förväntningar som behov på bästa sätt.
Vi är otroligt glada över att äntligen få tillgång till vårt nya huvudkontor med ett nytt inredningskoncept som stödjer vårt nya aktivitetsbaserade arbetssätt. Hjärtat av byggnaden utgörs av atriumet, en plats för samtal och möten mellan människor samt en plats att kunna samla alla anställda. Runt atriumet finns bland annat flexibla skrivbordsplatser, ytor för möten, vår in-house restaurang, vårt fantastiska, moderna och fullt utrustade gym, ett bibliotek att samla tankarna i och ett kreativt projekthus. Väl genomtänkta hemmabaser, generöst med smarta mötesrum och ett tak täckt av gräsmatta gör kontoret till något alldeles extra.
Vi är även oerhört stolta över att kontoret har fått miljöcertifieringen Breeam Excellent. BREEAM är en av världens tuffaste internationella miljöcertifieringar för byggnader. Att certifiera enligt BREEAM och den höga nivån Excellent innebär till exempel att ställa krav på allt ifrån byggnadens materialval, lokal förnybar producerad energi, hållbara transporter till och från byggnaden, grönytor såväl inom som utom byggnaden.
Ambitionen och det övergripande målet har varit att via nya designlösningar skapa ett kontor tydligt inspirerat av skandinavisk estetik och kvalitet, en modern och inspirerande miljö med höga hållbarhetsmål.
Där effektiva lösningar kombinerats med lekfullhet och innovation för att med såväl estetik som praktiska lösningar erbjuda ett kontor för framtiden. Som främjar Lidls vision ”Självklart Lidl”, vår strategi och framtida arbetssätt.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan