DLL

Kungsgatan 32-38, Stockholm

Information
Arkitekt: Strategisk Arkitektur
Beställare: DLL
Inflyttningsår: 2020
Fotograf: DLL och Huvfudstaden
Leverantör: Martela
- Ca 1250 kvm
- Ca 120 medarbetare

DLL, De Lage Landen är ett globalt finansbolag med huvudkontor i Holland.
Hyreskontraktet på Birger Jarlsgatan gick ut och Strategisk Arkitektur fick uppdraget att bistå i letandet efter en ny lokal, se över lokalprogrammet för ABW samt ta fram nytt gestaltningskoncept och ny lös och fast inredning.
DLL såg potentialen i en sliten tidigare läkarmottagning belägen högt upp i det sk Centrumhuset med adress Kungsgatan 32-38 (hörnet Sveavägen / Kungsgatan), ritat av arkitekt Cyrillus Johansson 1929-31. Huset uppfördes av, och ägs fortfarande av, Hufvudstaden. Huset är ofta omnämnt ”Strömshuset” i folkmun.
Lokalen ligger fantastiskt, med fantastiska originaldetaljer och högt upp i huset.
Långa terrasser sträcker sig längs med Kungsgatan och Sveavägen.
Här finns mycket fina ljusinsläpp åt alla väderstreck, så väl ut mot gatan som in mot en av gårdarna.

Motivering
Tidigare hyresgäst hade av naturliga skäl behov av många mindre rum, så lokalen bestod vid tillträdet av långa smala mörka korridorer.
Vi öppnade upp, studerade optimala flöden och ljusförhållanden, och skapade större öppna ytor, med mötesrum av varierande storlek som även fungerar som naturliga avdelare av de öppna ytorna. Det finns en härlig rundgång i lokalerna, man kan alltid välja två vägar från entrén till sin arbetsplats. De sociala ytorna, den välkomnande receptionen med tillhörande arbetslounge och externa mötesrum, ligger mot den livliga Kungsgatan och gränsar mot den generösa matsalen, som vetter mot Sveavägen och har utgång till terrassen, i intern yta. Kontorsytorna nås från såväl receptionsytan som matsalen och möjliggör tystare och mer fokuserat arbete ju längre in i lokalen man kommer.

Målet var att skapa en välkomnande miljö, som främjar såväl gemenskap som fokuserat arbete.
När pandemin slog till mitt under projektets gång beslutades det att kontoret skulle bli mer av en mötesplats för medarbetarna än en plats för enskilt fokuserat arbete, även om detta självklart ska vara möjligt. Arbetsloungen vid receptionen skapades och därmed också en fantastisk miljö för såväl formella som informella möten i en härlig och inspirerande miljö. En kopp kaffe, lite häng i hängkorgstolarna, en pingismatch, ett möte öppet eller inne i poden är några av valmöjligheterna.
Det Kreativa rummet intill matsalen ersatte ett mer traditionellt mötesrum, och har mycket sofistikerad teknik som hjälper en att förflytta sig till under vattenytan, andra delar av världen och ja, i princip vart som helst. Färgkonceptet utgår till stor del från lokalens läge i staden och dess ljusförhållanden och väderstreck, och genom att låta samma behagliga baskulör flyta igenom alla öppna ytor skapas en härlig sammanhållen helhet. Återbruk och miljömedvetenhet var viktigt och slutresultatet består av återanvända medflyttade möbler, nya riktigt coola möbler och high end teknik.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan