Akademiska Hus AB

Kräftriket 16A, Stockholm

Information
Husets och områdets historia
Akademiska Hus nya kontor ligger i Kräftriket - ett område i stadsdelen Norra Djurgården i Stockholm. Området ligger vackert intill Brunnsviken och Albano. Huset är en grönklassad byggnad ritad av Joel Lundekvist och Gunnar Asplund.
Veterinärhögskolan bedrev verksamhet i huset mellan år 1912-1975. Huset byggdes för klinisk undervisning och forskning på djur och innehöll en avdelning för försöksdjur och en förlossningsavdelning. Mellan dessa delar låg demonstrationshallen och operationssalen, som kommer vara byggnadens nya entré. Efter år 1975 har bland annat Stockholms universitet och privata företag bedrivit verksamhet i lokalerna, tills Akademiska Hus ombyggnadsprojekt startade.

Hur har vi jobbat med återbruk i huset?
Planlösningen har ändrats minimalt.
Plattor på gården består av överbliven marksten från andra projekt hos Akademiska Hus, samt riven sten från Albano-projektet på andra sidan gatan.
Kontorsmöbler har omlackerats eller omtapetserade och återanvänts från Akademiska Hus kontor på Karolinska Institutet, Frescati och KTH Kista.
Paneler från rivning i våra lokaler har återanvänts och byggts om till möbler och innerväggar.

Inredningstankar
Akademiska Hus och Marge Arkitekter har haft ett nära samarbete för att finna kreativa lösningar och utifrån husets förutsättningar skräddarsy en flexibel arbetsplats.
Marge Arkitekter har både varit ansvariga för ombyggnadsprojektet och hyresgästanpassningen med ambitionen att arkitekturen och inredningen ska gå i hand i hand för ett helgjutet resultat. Uppdraget har gått ut på att anpassa byggnaden till ett kontor på 1 800 kvadratmeter för Akademiska Hus i Stockholm. I oktober 2021 står projektet färdigt för inflytt.

Projektets kärna har varit att genom en bevarande ansats skapa en modern och inspirerande arbetsplats som är flexibel och hållbar över tid. Invändigt har fokus legat på att både modernisera samt plocka fram byggnadens ursprungliga karaktär och kulturhistoriska värde, som varit kraftigt förvanskat i tidigare ombyggnationer. Byggnadens stomme med tjocka, bärande väggar har framhävts och nya tillägg är utförda i nedtonade, naturliga material som både ligger nära originalgestaltningen och därför borgar för en ny, lång livslängd. Den ursprungliga planlösningen, ritad för djurhållning med fållor i olika storlekar, har behållits och tillåtits påverka lokalprogrammet för att på bästa sätt framhäva byggnadens karaktär och inneboende kvalitéer. Ursprungsfärgerna har analyserats och plockats fram i inredningen, som i kulör- och materialval subtilt refererar till byggnadens historia.

Aktivitetsbaserat + eget arbetsplatskoncept
På Akademiska Hus vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett modernt arbetsliv och en engagerande medarbetarupplevelse. Genom vårt arbetsplatskoncept lär vi oss själva mer om vad det innebär så att vi kan gå före och visa vägen. I samverkan med våra kunder och partners vill genom våra arbetsplatser inspirera till att tänka nytt.

Det nya kontoret i Kräftriket består av aktivitetsbaserade arbetsplatser som är uppdelade i fyra olika zoner. Från en social och tillåtande zon där samarbete kan ske fritt till en tyst zon som ska användas till djupt fokuserat arbete. Medarbetarna väljer fritt i vilken zon de vill sitta och genomföra sina arbetsuppgifter.

Interiörbilder av fotograf Johan Fowelin

Motivering
Hållbarhet har varit prioriterat. Bland annat har material från rivning av väggpaneler i MDF demonterats och återbrukats till specialsnickerier som väggavskärmare, bord och nya förvaringsmöbler. I stor utsträckning har befintliga möbler återbrukats och en del av möblerna är omlackerade eller omtapetserade. Möbler som inte ska nyttjas har sålts vidare, och befintliga krukväxter har bevarats, planterats om samt planerats in i den nya inredningen. Nya möbler i projektet är framför allt införskaffade till de stora sociala ytorna: matsalen och den större mötesplatsen ”Manegen”. Belysningen är i merparten av lokalerna intelligent och styrs digitalt. På gården som utformats i samarbete med Land arkitektur har återbrukade stenplattor från Akademiska Hus egna projekt och fastighetsbestånd använts för att skapa ett nytt och levande mönster i stenläggningen.

Genom ett tydligt samspel mellan arkitektur och inredning, bevarande, modernisering och återbruk har vi tillsammans skapat ett vackert, harmoniskt och varierat lokalkontor som ska hålla över tid: en arbetsplats för medarbetarna att känna stolthet över.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan