LINK Arkitektur

Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad, Stockholm

Information
När vårt Stockholmskontor skulle byta lokaler stod hållbarhet, flexibilitet och gestaltning i centrum. Vi ville visa hur långt man kan komma i mötet mellan gestaltning och återbruk om man väljer att sätta höga mål.

Allt fler företag blir medvetna om det individuella avtrycket och gör sitt yttersta för att anpassa sin verksamhet mot klimatneutralitet. Att hyra in sig i en byggnad eller lokal som genomsyras av hållbarhet är därför något ytterst attraktivt, näst intill nödvändigt.

Hammarby Sjöstad i allmänhet och Trikåfabriken i synnerhet, andas hållbarhet inifrån och ut. Därav föll sig byggnaden som ett naturligt val för oss på LINK.

Att ifrågasätta behovet är första steget i hållbarhet. Funktioner som behövs finns naturligtvis kvar, men resten har valts bort. För trots att vårt kontor flyttade till en mindre lokal samtidigt som personalstyrkan ökar, har målet varit att tillgodose allas behov av olika arbetsmiljö. Ytorna har omfördelats och gemensamma arbetsytor och fokusrum har prioriterats framför stora, enskilda platser. Kontoret har blivit effektivare, vilket är den allra största klimatsmarta åtgärden.

Ledorden för gestaltningskonceptet var ärlighet, transparens, materialitet och flexibilitet.
Visionen var att skapa en lugn och behaglig arbetsmiljö med hög estetisk standard, utan att för den delen bli för dominerande. Här ges istället utrymme för fritt skapande.
Kulörerna i lokalen kommer främst från materialen själva. Det kändes viktigt att ge olika material en framträdande roll i inredningen eftersom de är en av grunderna i arkitektens arbete. Materialbiblioteket är därför integrerat med entré/lounge och samtliga mötesrum är utrustade med lister för synliga materialprover. Denna planlösning sparar yta och är en del av att göra kontorets verksamhet transparent.

Ur ett hållbarhetsperspektiv har lokalen gestaltats för att attrahera kommande hyresgäster minst lika mycket som oss själva. Därför har vi utformat en attraktiv kontorsmiljö med en enkel planlayout som fungerar för olika typer av företag. En avskalad och stram materialpalett med få komponenter bildar en neutral canvas för vilken verksamhet hyresgästen än bedriver. Med största fokus på hållbarhet är trä det material som har adderats till den annars råa industricharmen från 20-talet. Det råa uttrycket har bevarats, och inklädnader och onödiga byggnadselement har undvikits – både av estetiska skäl, men också för att undvika resursslöseri. Om en befintlig yta har bedömts fungera som färdigt interiört ytskikt, så har den bevarats. De huvudsakliga materialen är betong, tegel, trä och glas. Byggda väggar har målats i en nära färgskala som utgår från devisen att fungera både för varma och kalla adderade färgställningar och möbleringar. Resultatet är ett sammanhållet och samtida uttryck.

Plats: Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad, Stockholm
Projektstorlek: Ca 900 m2
Status: Uppdraget utfördas 2020–2021 – inflyttning 2021
Omfattning: Arkitektur, Inredningsarkitektur, Återbruk
Foto: Jason Strong

Motivering
Det interiöra konceptet grundar sig i en jordnära färgskala som vackert möter arkitekturens tongivande betong, tegel och trä. Mötesrummen har fyllts av möbler med olika karaktär och typer av sittning. I största mån har mjukare sittning förespråkats, men det finns också en stor variation i både avslappnade och formella sittmöbler. Alla möbler går ton i ton och ifrågasätter den omtalade ”loppis-estetiken” som många återbruksprojekt hittills har eftersträvat. Även om samtliga möbler är hämtade från återbruksmarknaden så har deras historia, tillverkning etc. vägts in i urvalsprocessen. Möbler som producerats i Sverige, av trä, med en hög standard, kvalitet och formfaktor har valts före andra. Vissa möbler har rekonditionerats och upcyklats, ex med tyg från återbruksmarknaden. Även gardiner är av återbrukat tyg, i kulörer som går ton i ton med det övriga. Nästintill ett helt nytt möbelbestånd för lokalen har alltså hämtats från återbruksmarknaden och skapar ändå ett samstämmigt helhetsintryck. Visionen var att implementera återbrukad inredning så långt det bara gick och på samma gång hålla fanan högt estetiskt. Det resulterade i 98% återbrukad inredning!

Vi arbetade vidare med kontorsbyggnadens hållbarhetsprofil genom att höja ribban för återbruk, flexibilitet och förnyelsebara material. Den tidigare industrilokalen har upcyklats till en modern och effektiv kontorsyta för nutiden och framtiden. Genom ett gediget gestaltnings- och inredningsarbete visar vi att återbruk kan upplevas som minst lika samtida och attraktivt som en helt ny kontorsinredning.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan