SPP Pension & Försäkring AB

Vasagatan 10, Stockholm

Information
Ursprungligt inflyttningsår: 2012 efter en omfattande renovering av Storebrand Fastigheter.
SPP flyttade in på Klaraporten december 2012.
I samband med agilt arbetssätt med hybridkontoret som primär arbetsplats fanns behov av att anpassa lokalerna. Kontoret genomgick en omfattande renovering och ombyggnad 2021-08-30 - 2022-03-21.
Kontorets yta: 5 535 kvm
Inredningsarkitekt: Mod:group Stockolm
Projektledare Mod:group: Stina Berggren, projektledare Mod:group
Intern projektledare SPP: Sofia Wangsell
Byggledare: Mia Sandberg, Fidior Bygg
Fotograf: Philip McCann

Motivering
Omvandlingen från ett öppet kontorslandskap som upplevdes sterilt, kallt och inte anpassat för det hybrida arbetslivet som blivit norm efter pandemin. Färgerna var svart, grått och vitt. Idag är kontoret en varm och välkomnande arbets- och mötesplats för SPP och Storebrands medarbetare, kunder och samarbetspartners. Kontoret har på ett förtjänstfullt sätt öppnats upp och skapat naturliga mötesplatser. Kontoret har utformats noga givet de behov som identifierats av medarbetarna från intervjuer och enkäter. Oavsett om medarbetarna behöver mötas fysiskt, digitalt eller fokuserat finns ytor som möter alla dagens behov.

I samband med ombyggnationen har kontorsytorna minskats från cirka 7 500 kvm till 5 535 kvm men upplevelsen är att arbetsplatsen blivit luftigare, rymligare och attraktivare. Det visar även de enkäter som har genomförts efter inflyttning där 94% anger betyg fyra eller fem (på en femgradig skala) angående "vad är din övergripande uppfattning om den nya arbetsmiljön". 95% av medarbetarna svarar betyg fyra eller fem (på en femgradig skala) att "hur väl tillgodoser arbetsmiljön ditt behov av variation av ytor".

Detta gör SPP och Storebrands kontor på Vasagatan 10 till Sveriges snyggaste kontor:
- Oasen på plan 6. En loungeyta med utsikt mot Stockholm Stadshus som kombinerar mötesytor med arbetsstationer och umgängesytor.
- Receptions och foajen på plan 3: En välkomnande entré som snarare för tankarna till ett modernt hotell snarare än till ett försäkringsbolag. Här möts kunder, besökare och anställda innan man går vidare på möten, luncher eller för en avkopplande kaffe.
- Interntrappan mellan plan 6 och 7: en klart lysande röd trappa som är SPPs signaturfärg gör passagen mellan våningsplanen enklare och tillgängligare. Trappan har blivit en intern snackis och är en naturlig samlingsplats.
- Konsten på Klaraporten: I samband med ombyggnationen har konsten integrerats och lyfts fram som en naturlig del av inledningen. Från att disponerats som museiföremål ingår konsten i att skapa en känsla av gränslandet mellan ett kontor och ett hem.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan