Nexer

Lindholmspiren 9, Göteborg

Information
Nexer är ett globalt techbolag med rötter i svensk entreprenörsanda och innovationskraft. Företagets huvudkontor är beläget på Lindholmen i Göteborg – ett expansivt kunskapskluster där hundratals teknikföretag och forskare samsas med studenter och mediaföretag.

Fastigheten på Lindholmspiren 9 ägs av Platzer Fastigheter AB och uppfördes 2003. Den har utsikt över Göteborgs stadsbild och Göta Älv, samt ligger i direkt anslutning till den nya spännande stadsdelen Karlastaden (med Karlatornet som Nordens högsta byggnad) i norr, och Älvsnabbens angöringsbrygga i söder.

Innanför entrén är huset utformat med en stor glasad ljusgård som de sex kontorsplanen omringar, varav Nexer befinner sig på hela plan två. Från varje våningsplan sträcker sig spektakulära pentryytor, formade som kommandobryggor, in i ljusgården.

Under pandemin, när Nexers medarbetare arbetade på distans, gjordes en omfattande renovering av Nexers våningsplan. Syftet med renoveringen var att skapa framtidens flexibla kontor med en varm och välkomnande miljö och modern look and feel – en miljö som ökar anställdas produktivitet, ger kraft och längtan tillbaka till kontoret och stärker Nexers varumärke och positioneringen som framtidens techbolag.

Fakta: Antal kvm 1696
Arkitekt: Gene Carlsson, Montecinos Franjola Design AB
Inredningsarkitekt: Maria Montecinos Franjola, Montecinos Franjola Design AB
Design och inredning: Cathy Walker, Lilly Box Interiör AB
Totalentreprenör: RO Gruppen
Fotograf: James Silverman

Motivering
Nexers kontor är inspirerat av boutiquehotellens unika atmosfär och fokus på att erbjuda medarbetare och besökare en alldeles speciell upplevelse. Då Nexers värderingsgrund, passion och execution, genomsyrar hela verksamheten ska det återspeglas i upplevelsen på kontoret. Med hjälp av inredning, design och service har vi därför skapat en varm och personlig hemma-hos-känsla som gör att våra medarbetare gärna är på kontoret – inte för att de måste, utan för att de vill.

Det nya kontorskonceptet underlättar kreativitet, samarbete och effektiva och stimulerande möten på en arbetsplats för utveckling och passion. Som ett techbolag i framkant har stort fokus varit att använda teknikens möjligheter för att möta behov av samarbete i större format, men även mindre rum och telefonboxar för enskilda telefonsamtal. Utgångsläget är frihet och flexibilitet där arbetsdagen ska vara effektiv och utvecklande, oavsett om man är onsite eller remote. Genom att de anställda själva väljer var de vill arbeta främjas engagemang, nya möten och ökad interaktion, en viktig bas när vi skapat framtidens kontor för framtidens techbolag.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan