LKF (Lunds Kommuns Fastighets AB)

Brunnshögsgatan 39, Lund

Information
LKF har flyttat huvudkontoret från Lilla tvärgatan och sina verksamheter på Magistratsvägen till det nybyggda kontoret. Det är det första kontorsprojektet i den nya stadsdelen – och LKF blev ett av de första företagen på Brunnshög när de flyttade delar av sin verksamhet dit under mars 2022.

Antal arbetsplatser: 114
Antal kvadratmeter: 2249 m2 bruksarea
Miljöbyggnad 3.0, Guld
Solceller på taket producerar 55 000 kWh/år

Motivering
En tydlig identitet och uttalad miljöprofil präglar Lunds kommunala fastighetsbolags nya huvudkontor. Här har skapats innovativa arbetsplatser för LKF:s personal och attraktiva bostäder i en expansiv kontext där både människa och miljö står i fokus.

Kontoret innehåller miljöer av flera slag, de är flexibla och utformade för att inspirera och stödja ett modernt och kreativt arbetssätt. Material, kulörer och belysning är valda för att hålla lång tid och skapa en trivsam arbetsmiljö som tål förändring. Tre viktiga parametrar definierar grundtankarna i konceptet som tagits fram för den invändiga miljön: LKF 75 år, aktivitetsbaserad arbetsplats samt återbruk.

LKF 75 år. Utgångspunkten är LKF:s långa verksamhet där utformningen av den lösa inredningen följer en tidslinje som sträcker sig från 1945 till 2020. Möblerna i konceptet ska representera de olika årtionden som passerat, men ska också visa på ett modernt och attraktivt kontor för både medarbetare och besökare.

Aktivitetsbaserad arbetsplats. Utformning och inredning har skräddarsytts för LKF:s verksamhet. Olika typer av möbler och miljöer stödjer olika typer av arbetsuppgifter. Balansen mellan de olika funktionerna, såsom traditionella arbetsplatser i öppen lösning och rum för avskilt arbete, öppna mötesplatser och mötesrum med mera är väl avvägd.

Återbruk och hållbarhet. LKF hade ett tydligt mål att den lösa inredningen skulle vara återbrukad i så stor utsträckning som möjligt och har anskaffats enligt LOU för återbrukade möbler.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan