CANEA Partner Group AB

Packhusgatan 6, 411 13, Göteborg

Information
Stora Tullhuset, Packhusgatan 6, Göteborg

Ombyggnad och utvidgning av huvudkontoret för CANEA, som förser organisationer inom en rad branscher med managementkonsulter, IT-lösningar och utbildningar.

Färdigställt år: 2022
Storlek: 1 500 m2
Antal medarbetare: ca 100
Arkitekter: Emma Larrouy, Juta Arkitekter; Sanita Masic, Mondaay & Farmore
Fotograf: Robin Lundin, Robin Lundin Photography AB


Bakgrund
Efter två decennier av kontinuerlig tillväxt blev vi till slut tvungna att utvidga vårt huvudkontor i Göteborg. Samtidigt gjorde den pågående pandemin att kraven på ett framtida kontor började förändras – allt fler insåg fördelarna med att kunna arbeta hemifrån någon eller några dagar i veckan. Vi insåg att vi behövde skapa en modern arbetsplats med wow-känsla för att få våra distansarbetare att längta tillbaka till kontoret. Och för att lyckas med det behövde vi skapa en miljö som stödjer såväl social samvaro som nytänkande och innovation. Kort sagt, ett hybridkontor med en stimulerande och kreativ atmosfär.

Resultat
Efter ett halvår i det nya kontoret kan vi konstatera att arkitekterna och den engagerade projektgruppen verkligen har lyckats skapa en fungerande och omtyckt arbetsplats. Hjärtat i kontoret utgörs nu – efter att tre rum slagits ihop till ett – av ett stort samlingsutrymme med en 31 meter lång soffa formad som en blå våg. Där alla får plats, i enlighet med vårt credo – ett CANEA. Där ligger även kaffestationen, köket och de båda entréerna – en från Packhusplatsen och en från kajsidan. Det innebär att alla som kommer in på kontoret passerar socialiseringsytan på sin väg till arbetsplatserna i de två ”skeppen”, som flankerar samlingsutrymmet i nordöst respektive sydväst. När man kommer på morgonen möts man därför nästan alltid av ett ”Hej!” från en eller flera kollegor. Vi har även fått två studior för webbsändningar, en uppskattad utbildningslokal och ett stort kök, som har blivit den sammanhållande länken mellan kontorets två våningar.

Motivering
Det dominerande intrycket hos dem som besöker kontoret för första gången är ljuset från de stora välvda fönstren med vågigt glas, utsikten mot hamnen och det vänliga bemötandet från dem som uppehåller sig i samlingsutrymmet. Den lite dova färgskalan, som går från vitt till sobert grått, interpunkteras av havsblå accenter som harmonierar med vattnet och himlen utanför. Stor hänsyn har tagits till husets historia, den marina anknytningen och vår syn på bevarande och hållbarhet, vilket även märks i valet av material som ek och läder. Gamla dörrar och valv har behållits, liksom kassavalvet. Valet av porslin – Ostindia från Rörstrand – är en referens till, och påminnelse om, husets och stadens sjöfarts- och handelshistoria. Lägg därtill den ständigt föränderliga hamnutsikten och känslan av ”wow!” infinner sig lika osvikligt som moms och tull på en importerad vara.


Stora Tullhuset i korthet:
CANEAs huvudkontor i Stora Tullhuset ritades av Frans Jacob Heilborn, som även ritade Exercishuset, och stod klart 1866. Det flankeras av, och är sammanbyggt med, två lägre packhus där gods som skulle tullklareras förvarades. Här låg även Emigranternas hus, där större delen av den miljon svenskar som utvandrade mellan 1850 och 1920 passerade. Sträckan längs hamnkanalen mellan Centralstationen och Stora Tullhuset, där bland annat Göteborgsoperan nu ligger, var det enda de flesta av dem såg av Göteborg innan de avreste till Amerika.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan