Pelago Bioscience

Scheeles väg 1, Stockholm

Information
Tidigare i år flyttade Pelago Bioscience in till en ny fastighet på Scheeles väg, på KI Campus. Fastigheten erbjuder en perfekt mix av labbmiljö och arbetsplatser i direkt anknytning till varandra. Spectrum arkitekter kopplades in redan innan Pelago skrev kontrakt med Akademiska hus.
Pelago är ett företag i tillväxt - från ” Start Up till Scale Up” där både lokaler och arbetssätt är skapade för att göra det möjligt att växa de kommande åren.

Vår arbetsplats tillsammans med våra laboratorier är modern, personligt med en ”hemma hos” känsla och en utgångspunkt i naturen. Eftersom den lokalen vi lämnade inte var utformat efter våra behov, har vi mycket medvetet valt att sitta öppet för att främja interaktion och samarbete för att utveckla lärandet och delaktighet. Vi har valt att även jobba aktivitetsbaserat, då vi vill att nya kollegor ska lära känna varandra och integreras på ett enkelt och inspirerande sätt. I våra laboratorier hade vi i princip alltid jobbat enligt det arbetssättet. När ett försök är klart städar man undan och börjar på ett nytt på en annan plats.

Kontoret och labbet ligger på två olika våningsplan med en ”bonusyta” högst upp för rekreation och lek, här är det dessutom fantastisk utsikt. Kontoret innehåller både tysta zoner för fokuserat arbete och mer energirika miljöer för att stimulera samarbete och kreativitet.
Fokuszonerna är inglasade och inramade med spaljéer med växter som avgränsar visuellt mot de mer energirika arbetsplatserna. Spectrum har medvetet arbetat med ”biophilic design” som utgångspunkt för materialval, utformning och det stora inslaget av växter eftersom vi vet att det är vetenskapligt bevisat att det i stor grad bidrar till både ökat välbefinnande och en förhöjd prestationsnivå. Belysningen har utformats med särskild omsorg. Det gäller både att vi har velat skapa variation i belysningen, att den ska bidra till olika atmosfär er i de olika zonerna, samt att den ergonomiska aspekten av ljusmiljön ska vara så bra som möjligt.
För att bidra till rörelse och mindre sittande har ett flertal mötesrum fått höj och sänkbara bord, och de används! Hälsoaspekten har varit väldigt viktig gällande alla de olika delarna av vårt nya kontor.

Fotograf :Jason Strong

Motivering
”Med utgångspunkt i naturen har vi skapat ett kontor som är varmt, mjukt och behagligt att vara i. De medvetet placerade designklassikerna, variationen i zoner och rum samt vår fantastiska och unika väggmålning i vår lounge ger precis den arbetsmiljö vi vill ha som kontrast till den kliniska miljön i våra labb.”

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan