Länsförsäkringar Jämtland

Prästgatan 31, Östersund

Information
Länsförsäkringar Jämtland (LFZ) har sitt huvudkontor vid Stortorget i Östersund. Under 2019-2020 projekterade Reform en genomgripande ombyggnad med ny planlösning, inredning och belysning. Målbilden var att skapa ”ett kontor att längta till”.

Ett modernt, välkomnande och transparent kontor med rum för glädje och samarbete. Designkonceptet bygger på fem olika teman: TORGET, STADEN, SJÖN, SKOGEN och FJÄLLET. När vi rör oss upp genom huset så upplever vi alla fem teman som också symboliserar olika arbetssätt för hur Länsförsäkringar Jämtland nyttjar sina lokaler. Högst upp i huset öppnar sig en fantastisk vy mot Oviksfjällen i väster.

Projektet är skapad med mycket höga hållbarhetskrav. All inredning är certifierad med FSC, Svanen eller EU/Ecolabel.

Arkitekter: Reform Arkitekter
År: 2020
Fotograf: Frida Berglund

Motivering
Länsförsäkringar Jämtland är en del av livet och länet. Våra kunder, medarbetare och vi själva har ett starkt lokalt engagemang och en stark lokal identitet. Vårt ombyggda kontor speglar det.

Det som format oss är också synligt från vårt kontor. Från arbetsplatsen kan vi blicka över Östersund och se rörelsen på torget. Från översta planet ser vi skidbacken, vi kan nästan höra Wilhelm Peterson-Bergers Frösöblomster och känna Oviksfjällets stabila närvaro.

Grunden för hela ombyggnationen är ett nytt arbetssätt och helt nya förutsättningar. Under lång tid har det funnits en trend mot ett flexibelt och distansoberoende arbetsliv. En utveckling vi är övertygade om gynnar oss och hela länet. Därför är alla fasta platser borta, tiderna mer flexibla, de kreativa ytorna fler och individens frihet större.

Vi är ibland något färre på vårt kontor idag men det upplevs viktigare. Det har blivit en plats man gärna vill vara på men inte absolut måste vara på. Vägen hit har varit ganska lång och förändringsarbetet påbörjades redan 2017. En resa vi fortsätter men i färg, form och arbetssätt har vi redan nu kommit en bra bit närmare både vårt ursprung och vår framtid.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan