Fabege

Gårdsvägen 6, Solna

Information
När Fabege – som är en av de största fastighetsägarna i Stockholm – valde att omlokalisera sitt huvudkontor under 2019 så bidrog pågående pandemi till att frågor kring både kontorets framtida roll och hållbarhetsaspekten aktualiserades. Det senare bidrog bland annat till att Fabege valde att flytta till en befintlig byggnad från 1955 och att man med fördel valde återbrukade respektive svensktillverkade möbler, varav flera designats av svenska arkitekter.

Det nya huvudkontoret utformades som en mötesplats som ytterst skulle stötta arbetssätt, stärka företagskulturen och skapa förutsättningar för affärer och därigenom möjliggöra värdeskapande på riktigt.

Arkitektuppdraget tilldelades Studio Stockholm Arkitektur som i processen kom att fungera som en strategisk partner. Kontorskonceptet tog sin utgångspunkt i Fabeges värdegrund och visuella identitet med särskilt fokus på en välkomnande miljö som andas innovation och entreprenörskap.

En viktig aspekt var att kontoret skulle upplevas som prestigelöst och jordnära, vilket återspeglas i en varm och modern färgpalett, hållbara materialval och återkommande grönskande inslag. Därutöver lades stor omsorg kring att skapa en miljö med gränsöverskridande arkitektur, design och konst för att på ett kreativt sätt visualisera den egna verksamheten. Huvudkontoret skulle vara en plats där alla medarbetare trivs, inspireras och mår bra. Ett kvitto på att detta uppfyllts är att huvudkontoret certifierats enligt Fitwel, ett amerikanskt certifieringssystem där hälsosam mat, tillgång till träning, närhet till lokaltrafik, grönområden, bra luft och belysning är några av kriterierna för att uppnå poäng.

Ett annat centralt perspektiv var att det nya huvudkontoret skulle fungera som en förebild för Fabeges hyresgäster och övriga intressenter. Därför har man skapat multifunktionella ytor för showroom, interdisciplinära och gränsöverskridande projektytor samt sociala ytor i varierande format och storlekar. Man valde bland annat att etablera en extern konferensavdelning i gatuplan i fastigheten, som är tillgänglig för bokning för alla.

Kvm: ca 2200 kvm
Antal medarbetare: 225
Inredningsarkitekter: Studio Stockholm Arkitektur
Fotograf: Per Kristiansen
Plats: Gårdsvägen 6, Solna

Motivering
Med Fabeges nya huvudkontor har man genom innovativa och hållbara lösningar skapat en modern kulturarena, en inkluderande arbetsmiljö och en flexibel interiör – allt med hänsyn till organisationens behov, såväl idag som imorgon.

Huvudkontoret är en spegling av Fabeges värdegrund. Genom att utmana gamla sanningar har man lyckats förena det entreprenöriella, nytänkande och handlingskraftiga med det medmänskliga och kundnära. Och genom att eftersträva långsiktighet genom hela processen har man skapat en framtidssäkrad arbetsmiljö.

Fabeges huvudkontor är därmed mer än bara Sveriges snyggaste. Det är ett kontor som låter vår tids stora frågor ta plats och som skapar förutsättningar för de som vistas där att växa och utvecklas i takt med omvärlden.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan