Knivsta Kommun

Centralvägen 18, Knivsta

Information
Ca 3000 m2, totalt ca 6000 m2. Ca 200 medarbetare. Projekttid ca 1 år och 7 månader. Start oktober 2021.

Återbruk, återbruk, återbruk! Hela 82% är återbrukat genom återanvändning, upcycling och inköp av begagnade möbler.

LEDORD FÖR INREDNINGEN
Inredningen i Knivsta kommunhus ska:
• bestå av blandade miljöer i varma färger
• främja arbetsglädje och kreativitet
• möjliggöra fokuserat arbete
• ge ett välkomnande och professionellt intryck

Gestaltningskonceptet kallas "1+1=3" och är ett koncept där
slutresultatet är större än de enskilda delarna. Ett koncept
som i sin helhet är välkomnande, tillåtande och inkluderande
där synergieff ekter skapas genom att befi ntligt möter nytt.
En inredning med blandade miljöer, med både kreativa
mötesplatser som ger energi och glädje samt rum för lugn
och fokuserat arbete.

Fotograf: Johanna Carlsson
Projektledning: Tengbom
Inredningsarkitekter: Murman Arkitekter
Möbelleverans: SENAB

Motivering
I främsta hand: 82% återbruk! Även resultatet och den stora utmaningen i att skapa ett funktionellt, modernt och estetiskt tilltalande kontor/miljö som det faktiskt blivit.
De noggrant utvalda och matchade färgerna är en stor och viktig del av konceptet som skapar den rätta känslan. Färgerna är även anpassade efter de olika arbetsfunktionerna.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan