SJR Sweden AB

Humlegårdsgatan 20, Stockholm

Information
SJR SWEDENS HUVUDKONTOR - BAKGRUND:
Under pandemin blev det tydligt att SJRs kontor behövde uppdateras från en gråvit inredning som började bli sliten till en plats dit medarbetarna längtade till! Lokalen som ligger mitt i centrala Stockholm skulle äntligen spegla varumärket SJR och företagets värderingar. Ombyggnationen skedde under 2022 och det var business as usual mitt i byggdammet!

Med inredningsbyrån COBE Corell Bergfeldt AB och ett engagerat projektteam hos SJR, tillsammans med samarbetspartners, så har en lustfylld arbetsmiljö skapats. Då COBE Corell Bergfeldt AB alltid arbetar med återbruk och att optimera snarare än att slita ut och köpa nytt föll valet på att samarbeta med dem eftersom SJR själva driver en tydlig hållbarhetsagenda och vill bidra till ett mer hållbart arbetsliv och samhälle.

ÖNSKEMÅL & BEHOV INFÖR RENOVERINGEN:
- Kontoret ska återspegla SJR’s engagerade team med en stark gemenskap, vilket ska uppmuntras i inredningen och planlösningen.
- Önskan om en lustfylld och lättsam arbetsmiljö som konkurrerar med hemmiljön.
- Balans mellan professionalism och en välkomnande, avslappnad miljö för medarbetare, kandidater och kunder; en så pass klassisk stil att den fungerar för alla åldersgrupper utan att kännas ‘dammig’ eller stel.
- Färgskala och former ska omfamna det varumärkesarbete som redan gjorts.
- Mer gemensamma ytor och inga fasta platser.

FAKTA
Färdigställt: År 2022
Storlek: Ca 800 m2
Antal medarbetare: Ca 50
Design & Inredning: COBE Corell Bergfeldt AB
Designkoncept: SJR Strandhus
Återbruksgrad: 82%
Entreprenad: Tungelbygg AB
Bilder: Check Kommunikation och COBE Corell Bergfeldt AB

CITAT
“Alla budskap vi sänder ut, från ett första samtal med en potentiell kund till en jobbannons, bidrar till att skapa bilden av SJR's varumärke. Vi ville skapa ett kontor som återspeglar vårt engagerade team och våra grundvärderingar - på SJR har vi en stark gemenskap och det ska uppmuntras i inredningen och planlösningen. Vi vill ha en lustfylld & lättsam arbetsmiljö som konkurrerar med hemmiljön. Det ska locka att komma in och hänga tillsammans!”

Motivering
MOTIVERING:
Nu speglar kontoret vilka SJR är och alla känner sig välkomna!

SJR är ett av Sveriges ledande konsult- och rekryteringsföretag och redan när du kliver ur hissen - dit kunder, kandidater, anställda och besökare kommer - börjar en bild av vad det är för verksamhet man besöker att ta form. När du sedan kliver in genom den öppna och välkomnande entrén möts du av en miljö som genom sin layout och de naturliga färg- och materialvalen även förmedlar arbetsglädje, kvalitet, långsiktighet och hållbarhet, det som SJR har brunnit för i 30 år och som ligger inbäddat i företagets DNA.

Över 80% av inredningen är återbruk vilket var grundpelaren i projektet från start. Inredningskonceptet “SJR Strandhus” togs fram av inredningsbyrån COBE Corell Bergfeldt AB och är baserad på SJRs varumärkesplattform där personan ‘Surfaren’ i många år har representerat SJRs varumärkesaspiration & värderingar. ’Surfaren’ som kräver full närvaro och fokus på den individuella prestationen med ett driv att utmana, träna och lära - och samtidigt vara en del av ett större sammanhang där alla strävar mot samma mål. Resultatet är ett vackert och trivsamt kontor, en väl avvägd balans mellan en funktionell arbetsplats och en social och kreativ miljö. Inte en enda vit vägg fick vara kvar och kopplingen till strand och hav förstärktes genom naturmaterial, färgval, konst - och en avskalad elegans som för tankarna till ett strandhus på den amerikanska östkusten.

Varmt välkomna till SJRs hemtrevliga strandhus!

DESIGNKONCEPTET - SJR STRANDHUS
Det väl genomarbetade designkonceptet SJR Strandhus ger SJR en stil som inte tar hänsyn till trender utan istället är ett resultat av tolkningen av SJRs varumärkesprofil och “surfaren” där SJRs grundvärderingar är tydliga: KVALITET - TRYGGHET - VÄRME - PERSONLIGA MÖTEN - FRIHET -HÅLLBARHET - MÄNNISKOR.

- Mjuka, böljande, organiska former som tas upp i mönster, belysning och möbler
- Hav, strand och växtlighet utgör de olika elementen som representeras i färgval och materialval
- Stort och skulpturalt med föremål som tar för sig och för tankarna till vidder och frihet
- Låga möbler, som soffor och soffbord, för en elegant och avkopplande känsla

SAMARBETSPARTNERS I PROJEKTET
COBE Corell Bergfeldt AB (koncept, layout, inredning), Tungelbygg AB (byggentreprenad), Skandia Fastigheter (uthyrning)

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan