Svenska Spel

Norra Hansegatan 17, Visby

Information
• Arkitekt: Studio Stockholm Arkitektur
• Fotograf: Per Kristiansen
• Projektledare: Fredrik Carlman (Savills)
•. Ljusdesign: Light Bureau
• Storlek: Ca 5 000 kvadratmeter

När pandemin spreds globalt stod Svenska Spel inför en komplex utmaning: hur kunde företaget behålla sin attraktionskraft för tekniska talanger och samtidigt bevara en kundcentrerad kultur i en lokal som började kännas föråldrad? Lösningen låg i ett nära och strategiskt partnerskap med Studio Stockholm Arkitektur. Detta samarbete initierade en resa mot en arbetsplats som inte bara löser dagens utmaningar, utan även attraherar framtidens stjärnor.

Det som har åstadkommits är mer än ett ytligt ansiktslyft. Det är en genomgripande omvandling av arbetsplatsen med fokus på samarbete, teknologisk kompetens och engagemang för en förstklassig kundupplevelse. Hållbarhet spelade en nyckelroll under hela processen, där man säkerställde att fastigheten inte bara renoverades, utan föryngrades på ett sätt som förlängde dess livslängd och uppmuntrade en framåtblickande, miljömedveten filosofi.

Motivering
Det är imponerande att ett statligt ägt bolag som Svenska Spel inte bara tar sig an, utan även lyckas med en så omvälvande förändring av såväl lokaler som arbetssätt. Att det dessutom genomförts på en ö i Östersjön understryker både mod och ambition. 

Kontoret agerar som en levande illustration av Svenska Spels grundläggande värderingar: en kundcentrerad inställning, teknologisk spetskompetens och en kultur av kontinuerlig utveckling. Dessa principer genomsyrar varje kvadratmeter av den omvandlade arbetsplatsen. Även om alla aspekter är viktiga, är det i projektets hållbarhetsfokus som ambitionerna blir mest påtagliga. Genom att innovativt återbruka allt från betonggolv till glaspartier har en arbetsmiljö skapats som inte bara kombinerar funktionalitet och estetik, men också ett föredöme i långsiktig och hållbar design. 

Svenska Spels huvudkontor i Visby är därför mer än bara en vacker yta. Det är en plats som möter dagens utmaningar genom att vara en inkubator för samarbete, innovation och hållbarhet. Det skapar en miljö där medarbetarna får utrymme att utvecklas och göra en bestående positiv inverkan, inte bara för kunderna utan också för den värld vi alla är en del av.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan