10 Chambers Collective

Drottninggatan 95 A, Stockholm

Information
Gamla tekniska högskolan är benämningen på Kungliga tekniska högskolans äldre byggnader vid Drottninggatan 95. Byggnaderna uppfördes i etapper med start på 1860-talet. De förblev institutionsbyggnader efter KTH:s flytt till Valhallavägen på 1910-talet. 10 Chambers har idag 1, 5 våningsplan, dvs ca 1800 m2 kontorsyta och är därmed den största hyresgästen i byggnaden. Kontoret har en invändig takhöjd på närmare 5m och de stora fönstren med fina ljusinsläpp ger en magnifik atmosfär.

Fotograf: Lars-Göran Sönnerbo (Studio Helge Arkitekter)

Motivering
10 Chambers kontor är en fusion av tradition och innovation, där byggnadens historiska rötter och den snabbväxande spelutvecklingsstudions kreativa visioner genomsyrar inredningen. Här finns det plats för både djup koncentration, dynamiskt samarbete och avslappnade samtal. Mixen av hårt och mjukt, öppna ytor och intima rum, allt i en dämpad färgskala, har skapat en atmosfär som både är inbjudande för besökare och inspirerande och kreativ för våra medarbetare.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan