Story House Egmont AB

Karlavägen 96, Stockholm

Information
YTA: 2000 kvm
Inflyttning: 2023
Foto: Koncept

På Story House Egmonts nya kontor flyttar bolagen Ingager, Royal Design och Egmont samman för att skapa en gemensam samlingsplats som främjar möten, innovation och co-working. Här har bolagen egna hemvister som möts i en gemensam kreativ kärna. Tanken var att skapa en planlösning som är flexibel och förändringsbar över tid och som möjliggör framtida expansion. Detta återspeglar sig även i kontorets layout samt i valet av möbler. Majoriteten av möbler och inredningar är återbrukade och nya möbler är till stor del modulära. Detta gör det enkelt att i framtiden ändra och komplettera utifrån bolagens behov.

Inredningskonceptet tar avstamp i Egmonts värdegrund; Vidsynt, Passionerat och Ambitiöst, samt byggnadens brutalistiska arkitektur. Tillsammans med Egmont översatte vi dessa värden till en fysisk miljö som präglas av genuina och ärliga material, hårt vs mjukt, stora penseldrag, kreativa rum med ateljékänsla och en varierad arbetsmiljö.

Bolagen som flyttar samman arbetar inom olika branscher och deras arbetsdagar kräver olika typer av funktioner och atmosfärer. För att tillgodose medarbetarnas individuella behov har kontoret delats in i hemvister samt olika tempozoner. I entrén möts man av en livlig och pulserande reception som tillsammans med kontorets eventyta och terrass fungerar som kontorets sociala nod. En flexibel yta som används för seminarier, workshops, events, fest och måltider. I hemvisterna har ett gemensamt inredningskoncept tagits fram för att främja flexibilitet och ge kontoret en sammanhållen bas. Bolagens individuella identitet framträder genom bolagsspecifik förvaring, dekor och avgränsande textilier. Längre in i kontoret finns rum för fokus, mötesrum, fotostudio, klipprum, ateljé, rum för avslappning och återhämtning samt work-lounges.

Motivering
I både harmoni med, och i kontrast till, Garnisonens brutalistiska betongarkitektur står det färg- och formstarka inredningskonceptet för Egmont Story house. Byggnadens karaktär och befintliga kvaliteter har tillåtits ta stor plats i kontorets utformning. Precis som byggnaden består kontorets bas av en materialpalett med naturliga material och en sober färgskala som kompletteras med färgstarka inredningselement som flörtar med husets färgkodade installationer. Här erbjuds en varierad arbetsmiljö med platser för medarbetarnas olika behov; från lugna rum med dämpade färger, flödande dagsljus och riklig växtlighet till mer intensiva och kreativa miljöer med energirika inredningsdetaljer.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan