Bosch Rexroth AB

Rosterigränd 12, Liljeholmen, Stockholm

Information
We Move. You Win.

Våren 2023 flyttade Bosch Rexroth in i sitt nya kontor på Rosterigränd 12.
De nyrenoverade lokalerna har helt rätt förutsättningar för den kulturförändring som önskades; en plats för kreativitet och tillväxt genom förbättrat samarbete mellan avdelningarna.

Våren 2022 påbörjades samarbetet mellan Bjelkmark Arkitekter, som ansvarig inredningsarkitekt, och Tenant & Partner som ansvarig för hyresförhandling och projektledning. Tenant & Partner hade redan sedan 2021 utfört ett förändringsarbete för att definiera förutsättningar och målsättningarna samt ett gediget lokalsök för Bosch Rexroth.

Genom noggrann analys, kreativ workshop och ett aktivt arbete för att förverkliga målbilden av det nya kontoret, har vi nu tillsammans hittat en ny arbetsplats- och lokalstrategi anpassat efter Bosch Rexroths behov, samt ett medvetet miljötänk.

Det nya kontoret strävar efter att upplevas modernt och är inspirerat av Skandinavien med bra miljöval och återbruk, ljusa trädinslag och grönska, tydlig varumärkesprofilering och en inbjudande känsla som inspirerar medarbetare och besökare. En välkomnande miljö där alla ska hitta en plats som passar individens behov och önskemål.

Utmaningen i att gå från 2020 kvadratmeter i traditionella lokaler till 965 kvadratmeter med öppen planlösning och få till en välfungerande arbetsplats med stor arbetsglädje, effektivitet och motivation löste vi genom att zonindela och skilja tysta arbetsytor från den kreativa, sociala ytan. Resultatet blev en varierad trivsam lokal som erbjuder medarbetarna olika typer av funktioner – så som projektbord, kreativa mötesrum, tysta rum och en stor social kreativ yta för möten och samtal. Den öppna planlösningen inne i kontorsdelen har variation av traditionella arbetsbord och olikformade projektbord som uppmuntrar till samarbete och kreativa arbeten. Det finns gott om små tysta rum för enskilda samtal eller för mindre, informella möten.Plats: Rosterigränd 12, Liljeholmen
Kvm: 965 kvm fördelat på ett plan
Antal medarbetare: 70
Inredningsarkitekter: Bjelkmark Arkitekter AB
Projektledare: Tenant & Partner AB
Fastighetsägare: Vasakronan
Fotograf: Lasse Olsson Foto

Motivering
Bosch Rexroths svenska säljorganisationen är en högpresterande organisation där kunskap, innovationskraft och samarbete är centralt för individens och organisationens framgång. För Bosch Rexroth är det viktigt att möta individens behov av flexibilitet, men framför allt finns ambitionen att skapa smidiga samarbeten, som möjliggör att man kan fokusera på att leverera ökat värde för sina kunder.

Det nya kontoret speglar företagets vilja att driva och utveckla verksamheten med individen i fokus. Vi har skapat ett kontor som medarbetarna längtar till. En plats som idag erbjuder alla medarbetare och besökare flexibla arbetsmiljöer. Ett kontor som utmanar och utvecklar medarbetares förmåga till samarbete, med tydliga förbättringar under de sex månader som passerat. En plats där företaget tydligare kan implementera kultur och värderingar. Bosch Rexroth har med sitt nya kontor skapat ett utrymme för sin medarbetare att våga, att utvecklas och att lyckas - tillsammans.

MEN, framför allt har vi visat att vi är ett kontor som tänker på miljön.
Vårt mål var att 17% av möbelvalen skulle vara återbruk. Vi landade på 62%.
Det är vi stolta över!

Kvm: 965 kvm fördelat på ett plan
Antal medarbetare: 70
Inredningsarkitekter: Bjelkmark Arkitekter AB
Fotograf: Lasse Olsson
Plats: Rosterigränd 12, Liljeholmen
Projektledare: Tenant & Partner AB


Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan