Wihlborgs Fastigheter AB

Dockplatsen 16, Malmö

Information
Inredningstankar: Mycket färg, personligt (medarbetare har bidragit med egna personliga ting), växter och fokus på hela människan och dennes behov under en arbetsdag.
Plats: Dockplatsen Malmö, Wihlborgs HK
Inflyttningsår: 2023
Storlek: 1800 kvm
Fotograf: Josefine Hultgren Widell

Motivering
För oss handlar det om att ha ett kontor som både tilltalar ögat och är snyggt men också att allt är gjort med en tanke för att vår arbetsplats ska kunna fungera för flera olika syften. Vi har utgått från de olika behov en medarbetare har under en arbetsdag för att på det sättet bygga en riktigt attraktiv arbetsplats. Hos oss finns möjlighet och utrymme för fokuserat enskilt arbete, samarbete och kreativitet, återhämtning och lärande. Vidare har vi satt hälsa och hållbarhet i fokus. Två exempel är att så gott som all inredning återbrukad och vi har gjort om trappan för att öka användandet och gjort den till en historisk återblick av området Dockan.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan