Cirio Advokatbyrå

Biblioteksgatan 9, Stockholm

Information
Arkitekt: Studio Stockholm Arkitektur
Projektledare: Pricken Lidholm
Fotograf: Per Kristiansen
Ljusdesign: Node Ljusdesign
Storlek: 2 900 kvm

När den affärsjuridiska byrån Cirio skulle hitta nya lokaler var målsättningen hög, kontoret skulle inte bara stå som ett uttryck för deras vilja att driva förändring i branschen, det skulle också symbolisera deras engagemang för hållbarhet och ett modernt arbetssätt. Valet föll på den historiska fastigheten Vildmannen 7 på Biblioteksgatan 9 som efter att ha totalförstörts i en brand 2017 – där bara den 120 år gamla stenfasaden klarade sig – nu skulle bli ett uttryck för ett framåtblickande inre bakom ett klassiskt yttre.

Motivering
Under konceptet "Nya arketyper" har man i Vildmannen 7 lyckats förena tidlös, formell estetik med en modern och tillgänglig atmosfär. Med sina 2900 kvadratmeter har ingenting lämnats åt slumpen där varje kvadratmeter noga planerats utifrån funktion och materialval. Klassiska material som massiv ek och svensk natursten har kombinerats med moderna val som rå metall och puts som samsas med avancerade teknologiska lösningar. Här skapar en blandning av mjukare formspråk och strama linjer en välavvägd kontrast där hybridmöten, samverkan och kunskapsdelning står i fokus.

Kontorets utformning och designens mångsidighet fyller flera funktioner: den underlättar fokuserat arbete och sporadiska möten, erbjuder en aura av sekretess och professionalism, och skapar en välkomnande miljö där klienter känner sig hemma och vill stanna kvar. En samling skräddarsydd konst och inredning skapar tillsammans med materialvalen och kontorets utformning en enhetlig och genomtänkt estetik. Denna dynamiska sammansättning av form och material understryker Cirios position som en ledare inom sin bransch. Men det är inte bara visuellt imponerande – det är en arbetsplats som är lika strategisk som den är stilfull, och som fullständigt utstrålar Cirios branschledande position och organisationskultur.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan