Chefakademin

Sankt Eriksgatan 26, 112 39 Stockholm, Stockholm

Information
Chefakademin är ett av Sveriges ledande utbildnings- och utvecklingsföretag för chefer och ledare på alla nivåer. För dem har AIX inredningsarkitekter skapat ett klassiskt och välkomnande kontor med stark karaktär för medarbetare, medlemmar och besökare.

Stora delar från Chefakademins tidigare kontor kunde flyttas med och återbrukas, som de var eller anpassas och uppdateras för att kunna passa och fungera i det nya företaget i det nya kontoret.

Resultatet blev ett kontor utan fasta platser med arbetsytor för varierande behov och funktioner, från tystare till aktivare ytor, från bibliotek till tidningsredaktion. Kontoret bjuder på pausytor, mötes- och samtalsrum och pentry men även mer specifika rumsfunktioner som studios, podd- och coachingrum för utbildning och kommunikation. Ett genomarbetat och hållbart kontor att utvecklas i, för ett företag med höga ambitioner.

Ansvarig inredningsarkitekt: Anders Stjärna, AIX Arkitekter.
Inflyttning: Klart februari 2022
Omfattning: 660 kvm
Fotograf: Lasse Olsson.

Motivering
En vacker och välbyggd fastighet med ett trapphus med fina detaljer i tegel, kolmårdsmarmor och betongglas i kraftfullt 60-tal. Där förs vi in på ett välkomnande våningsplan där panelväggar och textilmattor tillförts för att skapa värme och ta vara på fastighetens karaktär. En varierad och mättad kulörsättning, textilier, möbler, specialritad inredning och ursprungsarmaturer anger anslaget. Cirkulära rum i entréytan skapar välkomnande och följsamma väggar utåt i entrén och mötesrum samt pentry inåt kärnan. Delar av material och kulörer togs till vara från tidigare inredning och vidrutvecklades till en ny sammanhållen helhet.

Projektet visar på värdet av en långsiktig relation mellan arkitekt och beställare där den interiöra identiteten kan fortsätta utvecklas när verksamheten växer. Detta skapar också bästa möjliga förutsättningar för återbruk av lös inredning, något som varit en kreativ motor i projektet. Befintliga möbler har fått nya sammanhang och uppdaterad användning, vilket såklart varit lyckat både ur ett ekonomiskt och ett hållbarhetsmässigt hänseende.

Chefsakademins kontor har karaktär och är snyggt och funktionellt, med ett starkt fokus på hållbarhet och anpassning till företagets identitet och verksamhet. Det är en inspirerande arbetsmiljö som kombinerar estetik och funktionalitet.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan