Gjensidge Forsikring ASA

Anna Lindhs Plats 4, Malmö

Information
Information:
Bolag: Gjensidige Försäkring Malmö
Storlek: 764 m2
Renoverings/inflyttningsår: Byggstart aug 2022, inflytt feb 2023.
Fastighetsägare: Aberdeen Property
Fastighet: Malmö Scylla 5
Adress: Anna Lindhs plats 4
Inredningsarkitekt: mod:group
Projektledare: mod:group
HGA: Ekstams Bygg
Intern projektledare: Jan Peder Snipstad
Namn på fotograf: Irika Sandström

Bakgrund:
Gjensidige Försäkrings Malmökontor är mycket centralt beläget. Läget var optimalt redan från början, men utformningen av kontoret hämmade utvecklingen och upplevelsen. Vi såg en utveckl-ingspotential i att göra detta kontor ännu bättre. Därför valde vi att samla alla avdelningar på ett våningsplan och totalrenovera det.
Innan renoveringen satt vi utspridda över tre våningsplan, sammanbundna enbart av ett externt trapphus. Det skapade barriärer mellan olika avdelningar, vilket inte var optimalt när det kom till att vidareutveckla den Gjensidigegemenskap vi är stolta över.

Nu har vi stället valt att samla alla avdelningar på ett våningsplan och i samma veva utvidga det planet för att skapa en dynamisk mötesplats. Vi gick från 1250m2 på tre plan till 764m2 på ett plan.

Vi ville ge kontoret en tydlig identitet där mod, energi och gemenskap skulle få lysa igenom. En plats som inte hämmade, utan främjade, interaktion och samarbete mellan enheter. Känslan av ett enhetligt Gjensidige Malmö har förstärkts.

Arkitekterna fokuserade på en tydlig, energibaserad färgsättning där uttryck i ytor och inredning tydligt indikerade vilken energinivå som råder på varje plats. De ville också skapa en arbetsplats där alla – på ett enkelt sätt – kan nå alla. Ett kontor med rundgång och som möjliggör för interakt-ion mellan avdelningar och enheter. Ytterligare en ambition var att indikera en tydlig uppstickar-mentalitet mot branschens stora drakar. Inte följa utan själva leda.

Motivering
Färgsättningen, utformningen och den smarta planlösningen gör detta till ett toppmodernt, ungt och energifyllt kontor där samarbete och gemenskap främjas.

Helheten
Genom att arbeta med färg och uttryck har vi lyckats skapa ett kontor där energin följer en tydlig riktning. Med hjälp av design, färg och form så har vi fått en tydlighet och ett rörelsemönster vi kan följa. Nu osar det av energi i våra färgstarka och uttrycksfulla ytor där vi möts och arbetar tillsammans medan det i de fokuserade ytorna, där enskilt arbete utförs, råder en mjuk, lugn ton och känsla.

Detaljerna
Det fantastiska rostfria köket med sin imponerande ö som funkar lika bra som lunchbord som till beerpong på Awn. De specialritade möblerna. Den tydliga energiriktningen i färgsättningen. Vackra textilier som möter alla raka och hårda ytor. Vår kreativa hub med sin gradäng och sin imponerade ljusgård. Mötesrum färgkoordinerade, receptionen, pardörrarna, kaffemaskinerna, utsikten, osv osv.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan