Infrastruktur i Umeå AB (INAB)

Umestan företagspark, Umeå

Information
Med en omsorgsfull gestaltning, noga utvalda material och minimala modifieringar, har INAB fått en arbetsplats som speglar företagskulturen och möter deras högt ställda hållbarhetskrav.

Infrastruktur i Umeå AB (INAB) arbetar med storskaliga infrastrukturprojekt i Umeå. När verksamheten växte och var i behov av större lokaler valde de att engagera LINK Arkitekturs inredningsarkitekter. De har sedan agerat rådgivare till INAB under hela processen, vilket inleddes med en workshop för att definiera projektets mål såväl som verksamhetens behov.

Inflyttningsår: 2023
Bruttoareal: 380 m²
Fotograf: Jonas Westling & INAB

Motivering
LINK Arkitektur har jobbat med få, effektiva åtgärder för att uppnå ett funktionellt, hållbart och estetiskt tilltalande kontor till INAB. Projektet visar prov på en fantastisk arbetsmiljö som attraherar medarbetarna till kontoret och belyser vikten av att analysera behov, sätta mål, involvera medarbetare och ta fram en gemensam färdriktning för att uppnå bästa möj-liga resultat.

INAB önskade en miljö som attraherar samarbetspartners och medarbetare att komma tillbaka till kontoret efter pande-min. De ville ha en mötesplats där såväl kontorsmedarbetaren och personal med varselkläder och leriga skor som ex-terna samarbetspartners känner sig välkomna.

INAB:s nya kontor är en inbjudande och kreativ arbetsplats som främjar sociala möten och speglar företagskulturen. Utformningen utgår från verksamhetens arbetssätt, där arbete på projektarbetsplatser eller ute på fältet varvas med kontorsarbete där behovet av att kunna arbeta ostört är en viktig del. Här finns plats för 20 medarbetare i ett flexibelt utformat kontor med både sociala ytor, konferensrum och enskilda rum där ingen har sin bestämda arbetsplats.

Kulörerna är baserade på färger i INAB:s grafiska profil, samtidigt som de hämtar inspiration från verksamheten. Sträckmetall, orange, gult och svart möter de mjukare värdena genom stoppade möbler, varmare färger och material som trä och linoleum. Kontrasten mellan hyresgästens storskaliga och robusta infrastrukturprojekt och den mjuka och inbjudande kontorsmiljön har försett INAB med en arbetsplats där medarbetarna kan arbeta, samlas, utvecklas och trivas.

Målet var att uppnå funktionalitet och designambition med minimala modifieringar. Inredningsarkitekterna har aktivt arbetat med att minska behovet av resursuttag, maximera återbruk, tillföra hållbara produkter och möjliggöra för cirkulär ekonomi. Genom återbruk, avfallsminimering, lågt koldioxidavtryck och miljövänliga material, bidrar inredningen till en hållbar framtid och en ansvarsfull bygg- och fastighetssektor.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan