Rumtiden Idea Lab / Libido Music AB

Åsögatan 122, Stockhollm

Information
Rumtiden Idea Lab är ett kontor som är designat för att optimera kreativitet och nya idéer. Metoder som Design Fiction, Speculative Future och World Building ligger till grunden hur allting är organiserat och hur det ser ut. Alla mått är konsekvent 0,75 x 0,75 meter, inte bara arbetsytor och hyllor utan även de projekt vi skapar där. Genom att konsekvent hålla denna skikta designprincip blir allting modulärt och kan flyttas runt eller byggas om på några minuter. Allting är på hjul och alla delar passar överallt. Vi arbetar alltså i Lego eller Minecraft, fast i storlek i relation till människokroppen.
Inspirationen är alltifrån Bauhausgruppen och funktionalismen, till radikala designers som Superstudio (fr) eller Metabolism (jp)

Motivering
Rumtiden är ett kontor för programmering och administration, men samtidigt en verkstad, en konstutställning, ett laboratorium, en plats för undervisning, workshops och sociala möten. Detta möjliggörs av ett helt modulärt system som byter utseende nästan varje dag. Genom att konsekvent hålla oss till givna mått och likformiga kvadrater och kuber passar allt med allt, kan byggas om och remixas på några minuter. Denna miljö gör att vi trivs bättre, blir mer inspirerade, nätverkar bättre mellan oss medarbetare och kan komma på fler och bättre idéer. På Rumtiden är inget designat bara som dekoration utan allt är 100% funktionellt. Det är en utmaning att design-principerna i de projekt vi gör även omfattar den miljö vi arbetar i, men över tid har detta blivit en vana och Rumtiden har blivit, antagligen, Sveriges coolaste arbetsplats. Om den även är den snyggaste arbetsplatsen beror på med vilka ögon man betraktar estetiken.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan