Nordea

Mäster Samuelsgatan 21, 111 44 Stockholm, Stockholm

Information
Information:

Arkitekt: Strategisk Arkitektur

Modig samverkan mellan inredningsarkitekt och uppdragsgivare som har resulterat i en vågadsatsning utöver det vanliga på medarbetarnas hälsa. Som ett komplement till bankens våningsplan med arbetsplatser har ett nytt färgsprakande hjärta skapats i den tidigare ödsliga ljusgården. Den nya mötes-platsen sticker ut mot den minimalistiska helheten.Här sker spontana och planerade möten, samverkan mellan kollegor i små eller stora grupper.En känsla av coworking på den egna arbetsplatsen! Det nya hjärtat på kontoret samlas kring ett nytt café som fokuserar på hälsa och möter besökarnas behovav flexibilitet över hela dygnet. Det här är ett projekt som sticker ut! Graden av detaljering är oerhört hög och arkitektens arbete har sträckt sig från möbler och material till matkoncept och utseende av menyer. 90 procent av all fast möblering är återbrukad. Genom en nära, innovativoch gedigen process med specialsnickerier har möblernas livslängd förlängts och anpassats efter moderna behov. Processen var också en förutsättning för att lyckas med den tighta tidsplanen och budget.

Hållbar inredning genom nyskapande process
Genom en innovativ och sammanflätadprocess med Bröderna Persons snickeri gavs möjlighet att ge platsen och inredningen en specifik funktion som stärker konceptet och hållbarheten. Majoriteten av befintliga material och fast inredning i hela projektet har återbrukats, fräschats upp och kompletterats med nya detaljer. Befintliga möbler har gjorts om och fått en helt ny karaktär med adderade och specialritade detaljer. Stor vikt har också lagts på grafiska element, belysning samt att aktivera ytorna för att nå en flexibel funktion som ligger mer i tiden. Mockups och tester har gjorts i nära samarbete med konstruktörer på snickeriet där man tillsammans arbetat fram de bästa lösningarna, en vinnande arbetsprocess som både arkitekt och snickeri värnar om.

Motivering
Nordeas nya kontor reflekterar den förändrade arbetsvärlden efter pandemin. Det är en plats som förenar våra medarbetare och uppmuntrar till en cirkulär livsstil. Dessutom är hela 90 procent av den befintliga inredningen återanvänd. En inspirerande modell för framtidens arbetsplatser!

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan